ซีเอสอาร์-เอชอาร์
กลุ่มธุรกิจ TCP สานต่อโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบ ด้านเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการโดยมูลนิธิ EDF


 

บริษัท เดอเบล จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศ ไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP โดยนายสราวุฒิ อยู่วิทยา (แถวนั่งกลาง – ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นประธานมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน ภายใต้การดำเนินงานโครงการโดยมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)


โครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันในโรงเรียนริเริ่มโดยกลุ่มธุรกิจ TCP ซึ่งดำเนินการในโรงเรียน 10 แห่ง ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการเลือกคัดสรรอาหารที่ปลอดภัย การมีส่วนร่วมกำหนดระบบห่วงโซ่อาหารในชุมชน ช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนและโรงเรียน รวมทั้งต่อขยายความสำเร็จไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครัวเรือนที่จะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และชุมชนที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจ TCP “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้แก่โรงเรียน ชุมชนและสังคมในท้องถิ่นที่เข้าไปทำธุรกิจ ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “TCP Sustainability”

สำหรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันมีทั้งหมด 10 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลดีเด่น ระดับเพชร 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) (นครปฐม) โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ (ปทุมธานี) โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (ชลบุรี) โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ (ชลบุรี) และโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) (นครราชสีมา) รับเงินรางวัลโรงเรียนละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลดีเด่นระดับทอง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทศทิศ (ปทุมธานี) โรงเรียนบ้านปง (เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านนายเหรียญ (กรุงเทพฯ) รับเงินรางวัลโรงเรียนละ 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลดีเด่น ระดับเงิน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง (อุดรธานี) และ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) (อุบลราชธานี) รับเงินรางวัลโรงเรียนละ 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

เกี่ยวกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)

มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 30 ปี โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จนได้รับรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ เช่น

รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือผู้สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์กับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล project@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) Line @edfthai หรือคลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิที่ www.edfthai.org เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP ประกอบด้วยบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าของกลุ่มธุรกิจ บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นเจ้าของและบริหารจัดการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและแบรนด์อื่น ๆ บริษัท เดอเบล จำกัด ดูแลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและแบรนด์อื่น ๆ และบริษัท ไฮ-เกียร์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ TCP มีพนักงานกว่า 5,000 คน ในประเทศไทยและทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของ กลุ่มธุรกิจ TCP ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและทั่วโลก ประกอบด้วย 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์รวม 9 แบรนด์ คือ กลุ่มเครื่องดื่มให้พลังงาน คือ กระทิงแดง เรดดี้ โสมพลัส และวอริเออร์ กลุ่มเครื่องดื่มสปอร์ตดริ้งค์ คือ สปอนเซอร์ กลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ดริ้งก์ คือ แมนซั่ม แมนซั่ม วิตามิน วอเตอร์ ไฮ่! กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม คือ เพียวริคุ ผลิตภัณฑ์เมล็ดทานตะวัน คือ ซันสแนค และกลุ่มหัวเชื้อเครื่องดื่ม คือ เรดบูลรสดั้งเดิม

กลุ่มธุรกิจ TCP ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “TCP Sustainability” ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ “Integrity”, “Quality” และ “Harmony” พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 พ.ค. 2565 เวลา : 11:35:09
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 4:39 am