ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ไทยออยล์ พัฒนาพื้นที่สีเขียวยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงกลั่น


ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งและดำเนินงานครบรอบ 60 ปี ไทยออยล์ร่วมมือกับเทศบาล นครแหลมฉบัง พัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้าของสนามกีฬาแหลมฉบัง เนื้อที่ 9 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง” เพื่อเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ ตอกย้ำความผูกพันและการเติบโตเคียงคู่ชุมชนของกลุ่มไทยออยล์มาตลอด 60 ปี

 

 
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แนวคิดหลักของการก่อสร้างสวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง นั้น เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเราที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลชุมชนในพื้นที่รอบโรงกลั่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้น”

“สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง จะเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของนครแหลมฉบัง เป็นแหล่งนัดพบของกลุ่มคนรักสุขภาพมาออกกำลังกาย และเป็นพื้นที่กิจกรรมสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การนำแนวคิดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาเป็นแหล่งพลังงานภายใน มีการออกแบบต้นไม้ภายในสวนฯ เพื่อเป็นพฤกษศาสตร์ศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับนครแหลมฉบังอีกด้วย” นายวิรัตน์ กล่าวเสริม
 

 
ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานของกลุ่มไทยออยล์มาช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม เพื่อเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
 

 
สำหรับบรรณาธิการ

ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top Quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 พ.ค. 2565 เวลา : 11:43:06
06-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2022, 11:24 am