การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
เผยภาพ "ดวงจันทร์บังดาวศุกร์" 27 พฤษภาคม 2565


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยภาพปรากฏการณ์ “ดวงจันทร์บังดาวศุกร์” บันทึกผ่านกล้องโทรทรรศน์ ช่วงเช้าวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอดูดาวเฉลิมพระ เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


 
ปรากฏการณ์ “ดวงจันทร์บังดาวศุกร์” เกิดขึ้นในเวลา 09.30-11.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ในช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านหน้ามาบังดาวศุกร์ ซึ่งดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวไม่เต็มดวง ปรากฏการณ์นี้ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า แต่หากใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วขึ้นไปช่วยสังเกตการณ์ จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 

 
ปรากฏการณ์ดังกล่าว หากอยู่ต่างพื้นที่กันในช่วงเวลาเดียวกันจะมองเห็นไม่เหมือนกัน นักดาราศาสตร์จึงใช้ปรากฏการณ์นี้คำนวณหาระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ โดยใช้ระยะห่างเชิงมุมระหว่างตำแหน่งปรากฏของดาวศุกร์กับดวงจันทร์ จากสองสถานที่ที่ต่างกันบนโลก เรียกว่าวิธี “พารัลแล็กซ์”

สำหรับปรากฏการณ์ “ดวงจันทร์บังดาวศุกร์” ครั้งถัดไป จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2566

LastUpdate 27/05/2565 17:13:53 โดย : Admin
06-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2022, 11:00 am