การค้า-อุตสาหกรรม
'กรมเจรจาฯ' เป็นผู้แทนไทย ผนึกกำลังอาเซียนเจรจาฮ่องกง เร่งขยายการค้าบริการและการลงทุนสองฝ่าย


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนไทย ร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - ฮ่องกง ครั้งที่ 6 ชี้ ที่ประชุมตั้งเป้าปรับพิกัดศุลกากรเป็น HS2022 ภายในปีนี้ เผย สองฝ่ายอยู่ระหว่างเจรจาจัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดการลงทุน เพื่อกระตุ้นการค้าการลงทุนระหว่างกัน ด้านไทยเดินหน้าคุยฮ่องกงนอกรอบ เร่งอัพเดตความร่วมมือด้านดิจิทัลคอนเทนต์และบริการสุขภาพ


 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - ฮ่องกง ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือประเด็นสำคัญภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA)

นางอรมน กล่าวว่า อาเซียนและฮ่องกงอยู่ระหว่างการเจรจาปรับโอนพิกัดศุลกากรของตาราง การลดภาษีเป็นระบบฮาร์โมไนซ์ปี 2022 (HS2022) โดยตั้งเป้าเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งการปรับโอนพิกัดศุลกากรดังกล่าว จะช่วยปรับปรุงความตกลง AHKFTA ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์การศุลกากรโลก และช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถใช้พิกัดศุลกากรที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ อาเซียนและฮ่องกงยังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดการลงทุน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยของทั้ง 2 ฝ่าย

 
นางอรมน เพิ่มเติมว่า ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการภายใต้ความตกลง AHKFTA โดยฮ่องกงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจของอาเซียน จำนวน 5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งอาเซียนได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณดังกล่าว เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMVT) ของไทย โครงการยกระดับทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและการค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) ในภูมิภาคอาเซียนและฮ่องกงของฟิลิปปินส์ เป็นต้น

 
นางอรมน เสริมว่า ช่วงระหว่างการประชุมดังกล่าว ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้พบหารือกับนายแอลเจอนอน เหยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง เกี่ยวกับความคืบหน้าความร่วมมือด้านธุรกิจบริการภาพยนตร์ระหว่างบริษัทของไทยและฮ่องกง โดยเฉพาะการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ รวมถึงความร่วมมือด้านการลงทุนในธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุและบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสาขาที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีศักยภาพด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ก.ย. 2565 เวลา : 15:44:50
09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 2:28 am