การค้า-อุตสาหกรรม
'ไทย-เช็ก' จับมือขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์-สุขภาพ-เกม


ไทย-สาธารณรัฐเช็ก เดินหน้าขยายการค้าการลงทุน ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ สุขภาพ และเกม เตรียมพร้อมจัดประชุม JEC ครั้งที่ 3 หลังเว้นว่างมากว่า 5 ปี ด้านเช็กพร้อมสนับสนุนการฟื้นการเจรจา FTA ไทย-อียู ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด และนโยบายการค้าเสรี เล็งเข้ามาลงทุนขยายการค้าการลงทุนในอาเซียน


 
นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) ให้เข้าร่วมการหารือกับอธิบดีกรมนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐเช็ก (นายริชาร์ด ฮาลาวาที) โดยการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นโอกาสการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน
 
 
นางสาวโชติมา กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก (The Joint Commission on Economic Cooperation: JEC) ครั้งที่ 3 ซึ่งสาธารณรัฐเช็กจะเป็นเจ้าภาพ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 หลังจากได้ว่างเว้นมากว่า 5 ปี ซึ่งจะเป็นเวทีที่ช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับธุรกิจไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และเสริมสร้างความร่วมมือทุกด้าน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและมีความสนใจร่วมกัน อาทิ ยานยนต์ สุขภาพ และเกม
 
 
นางสาวโชติมา เพิ่มเติมว่า ไทยได้แสดงความยินดีกับสาธารณรัฐเช็กในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งประธานของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปอีกครั้ง และได้ขอให้สาธารณรัฐเช็กช่วยผลักดันการฟื้นการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) โดยเร็ว ซึ่งจะช่วยขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การคมนาคมและโลจิสติกส์ ในแต่ละภูมิภาคของทั้งสองประเทศ โดยฝ่ายเช็ก พร้อมสนับสนุนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป รวมทั้งสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเปิด และนโยบายการค้าเสรี โดยได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนและขยายการค้าในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีความสำคัญและมีบทบาทในตลาดโลกมากขึ้น

นอกจากนี้ ไทยยังได้เชิญชวนผู้ประกอบการของเช็ก เข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การจับคู่ธุรกิจออนไลน์ งานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex และงานแสดงสินค้าเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fairs เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง และขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนต่อไป

 
ทั้งนี้ สำหรับในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 2565) การค้าระหว่างไทย-สาธารณรัฐเช็ก มีมูลค่า 524.35 ล้านเหรียญสหรัฐ (19.10 พันล้านบาท) ขยายตัว 0.18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปเช็ก มูลค่า 366.49 ล้านเหรียญสหรัฐ (13.35 พันล้านบาท) หดตัว 2.38% และไทยนำเข้าจากเช็ก มูลค่า 157.85 ล้านเหรียญสหรัฐ (169.8 พันล้านบาท) ขยายตัว 6.66% สินค้าส่งออกที่สำคัญ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ต.ค. 2565 เวลา : 13:57:41
09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 3:43 am