การค้า-อุตสาหกรรม
'กรมเจรจาฯ' ปลื้ม! คว้ารางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC เดินหน้ายกระดับการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คว้ารางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2565 จากการขับเคลื่อนนโยบาย DTN – I3 พร้อมพัฒนา FTA Center เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็วแบบ One stop service มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนต่อไป


 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2565 จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล) เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรภาครัฐที่มีหน่วยงานให้บริการประชาชนตรงตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

นางอรมน กล่าวว่า กรมได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยนโยบาย “DTN – I3” คือ Innovation การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Involvement มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ Integrity การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้กรมสามารถยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน โดยกรมได้พัฒนาศูนย์ FTA Center ให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ซึ่งได้มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก พร้อมทั้งช่วยให้ผู้รับบริการและประชาชน สามารถประหยัดเวลาเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังเป็น One stop service ด้านข้อมูลการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย
 

 
“การได้รับรางวัลครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณบุคลากรที่ร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนการทำงานของกรมไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จนเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งได้รับรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมจะนำความภาคภูมิใจนี้ มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป” นางอรมนเสริม

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ต.ค. 2565 เวลา : 14:47:54
09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 3:28 am