ไอที
NBTC เผย AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 3 จำนวน 1,881,488,000 บาท


?
 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,881,488,000 บาท
 
นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า วันที่ 25 มกราคม 2566 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ย่าน 723 - 733 MHz คู่กับ 778 - 788 MHz เมื่อปี 2562 ในราคาการประมูลสูงสุด 17,584 ล้านบาท โดย AWN ได้นำเงินประมูลงวดที่ 3 จำนวน 1,881,488,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. แล้วตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
 
 
 
สำหรับเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 1 - 2 AWN ได้ชำระมาก่อนหน้านี้ จำนวน 3,762,976,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

LastUpdate 27/01/2566 12:03:54 โดย : Admin
29-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 29, 2023, 11:43 pm