วิทยาศาสตร์
อพวช. ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า


 
ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.พีรนุช กันหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (ศพช.) และ นายธนากร พลาชัย ที่ปรึกษา “โครงการคิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคต” ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวม “โครงการคิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคต” แก่คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่ง อพวช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ก.พ. 2566 เวลา : 21:19:27
28-11-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 28, 2023, 4:05 pm