เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กสิกรไทยคว้ารางวัล Best Domestic Bank in Thailand ธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2566 จาก Asiamoney


 
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล  ธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2566 (Best Domestic Bank in Thailand) จากเวที Asiamoney Best Bank Awards 2023 จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย โดยพิจารณาคัดเลือกจากองค์กรชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งในหลากหลายมิติ ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนมาจากการที่ธนาคารดำเนินธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความเป็นผู้นำในด้านดิจิทัล เทคโนโลยี นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งนำพาลูกค้า สังคม และประเทศก้าวผ่านความท้าทาย และสามารถเติบโตสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ต.ค. 2566 เวลา : 10:15:11
04-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 4, 2023, 4:55 pm