คริปโตเคอเรนซี่
TDX ผนึก RealX (เรียลเอ็กซ์) และ Token X ประสานพลังพัฒนาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่


 

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) เดินหน้าสนับสนุนการระดมทุนผ่านการออกโทเคนดิจิทัล ตามแผนกลยุทธ์ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุน จับมือ RealX และ Token X นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ Fractionalized Digital Asset  เพื่อให้ผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น และตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ คาดว่าจะสามารถเปิดให้ซื้อขายโทเคนดิจิทัลตัวแรกในปีนี้
 
 
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX) ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เริ่มประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทโทเคนดิจิทัล (Digital Asset Exchange) เมื่อเดือนกันยายน 2565 โดยในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีความท้าทายในการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลหลายประการ ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) รวมทั้งออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ Digital Asset Exchange ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
 
 
“จากพัฒนาการดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสนใจระดมทุนผ่านช่องทางการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเพิ่มมากขึ้น TDX จึงมุ่งเดินหน้าสนับสนุนการระดมทุนผ่านการออกโทเคนดิจิทัล ตามแผนกลยุทธ์ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุน โดยเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดที่พร้อมเชื่อมต่อกับ ICO Portal และ Market Participant ที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด ได้ร่วมกับ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (RealX) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน และ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการนำโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายใน TDX ซึ่งเป็นตลาดรองของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของนวัตกรรมการลงทุนในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ด้วยการพัฒนาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนจากการนำกระแสรายรับที่เกิดจากสินทรัพย์อ้างอิง (Asset-Backed) มา tokenize และสามารถซื้อขายได้ในหน่วยย่อย ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ คาดว่า TDX จะสามารถเปิดให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัลตัวแรกภายในปี 2566 นี้ โดย TDX พร้อมเปิดรับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้ง ICO Portal และ Digital Asset Broker เข้ามาเชื่อมต่อ เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล มุ่งสู่การเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรตอบโจทย์ความต้องการลงทุนยุคใหม่” นายแมนพงศ์ กล่าวเสริม
 
 
ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” กล่าวว่า “โทเคนดิจิทัล” เป็นนวัตกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ โดยเฉพาะกับผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์หรือคุ้นเคยกับการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ขณะที่การออกโทเคนดิจิทัลนั้นเป็นการนำสินทรัพย์มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัล (tokenization) เพื่อแบ่งเป็นหน่วยลงทุนขนาดเล็ก จึงเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ได้โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ล่าสุด RealX ได้ร่วมกับ TokenX ในการออกและเตรียมเสนอขายโทเคนดิจิทัล “เรียลเอ็กซ์” โดยนำคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมือง 3 โครงการ จากกลุ่มบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นสินทรัพย์อ้างอิง (Condo-Backed Token) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้ร่วมกับ TDX ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโทเคนดิจิทัล “เรียลเอ็กซ์” เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองเพื่อเพิ่มช่องทางในการซื้อขายเปลี่ยนมือของผู้ลงทุนและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในโทเคนดิจิทัล
 
 
นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด หรือ Token X บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า TokenX เล็งเห็นถึงความสำคัญของโทเคนดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในโลกแห่งการลงทุนยุคใหม่มากขึ้น จึงมุ่งมั่นเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการนำสินทรัพย์มาระดมทุนผ่านการออกโทเคนดิจิทัล พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับผู้ลงทุนที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ทำหน้าที่กลั่นกรองโทเคนดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการนำโทเคนดิจิทัลเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.เพื่อเพิ่มช่องทางในการซื้อขายเปลี่ยนมือของผู้ลงทุน ล่าสุด TokenX ได้ร่วมกับ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน เตรียมเสนอขายโทเคนดิจิทัล “เรียลเอ็กซ์” แก่ผู้ลงทุน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2566 เวลา : 10:35:38
04-10-2023
เบรกกิ้งนิวส์
1. ประกาศ กปน.: 5 ต.ค. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 และ 2

2. ประกาศ กปน.: 5 ต.ค. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนชัยพฤกษ์

3. ตลาดหุ้นปิด (3 ต.ค.66) ลบ 22.16 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,447.30 จุด

4. ข่าวดี!!! พรุ่งนี้น้ำมันลดราคา "เบนซิน - แก๊สโซฮอล์" ปรับลดลงอีก 40 สตางค์/ลิตร

5. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า(3 ต.ค.66) ลบ 21 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,448.46 จุด

6. ทองเปิดตลาด (3 ต.ค.66) ลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 32,500 บาท

7. ตลาดหุ้นไทยเปิด (3 ต.ค.66) ลบ 10.37 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,459.09 จุด

8. ค่าเงินบาทเปิดตลาด (3 ต.ค.66) อ่อนค่าลง ที่ระดับ 37.07 บาทต่อดอลลาร์

9. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน (2 ต.ค.66) ร่วง 18.90 เหรียญ เหตุดอลลาร์แข็งค่า-วิตกเฟดยืนดอกเบี้ยสูง

10. ดัชนีดาวโจนส์ปิดเมื่อคืน (2 ต.ค.66) ลบ 74.15 จุด ตลาดถูกกดดันเฟดยืนดอกเบี้ยสูงต่อสกัดเงินเฟ้อ

11. มรสุมพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลภาคตะวันออก ฝนตกหนัก 80% "กรุงเทพปริมณฑล-ภาคใต้ ฝั่ง ตต." 70% ภาคกลาง-ภาคใต้ ฝั่งตอ. 60% ภาคอีสาน 40% ภาคเหนือ 30%

12. ตลาดหุ้นปิด (2 ต.ค.66) ลบ 1.97 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,469.46 จุด

13. ข่าวดี !!! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่ม "เบนซิน-แก๊สโซฮอล์" ลดราคา 30 สต./ลิตร

14. อุตุฯเผยเส้นทางพายุโซนร้อน "โคอินุ" ทวีกำลังเป็น "พายุไต้ฝุ่น" เคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของไต้หวัน ก่อนเข้าจีน ฮ่องกง และเกาะไหหลำ ชี้ไม่กระทบไทย

15. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (2 ต.ค.66) บวก 1.96 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,473.39 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 4, 2023, 7:15 am