กองทุนรวม
แอล เอช ฟันด์ ประเดิมเปิดตัวกองทุน 'แอล เอช โรโบติกส์-E' ดีเดย์ IPO 17 - 29 ม.ค. นี้


แอล เอช ฟันด์ ประเดิมปี 61 คลอดกองทุนใหม่ ‘แอล เอช โรโบติกส์-E’ ชูจุดเด่นเป็นFeeder Fund ที่ลงทุนในกองทุน iShares Automation & Robotics UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุน Acc Share Class เป็นกองทุนหลัก ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ/หรือระบบอัตโนมัติ ภายใต้บริหารจัดการกองทุนโดย BlackRock Advisors (UK) Limited ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก เตรียมเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 17 – 29 .. นี้ หลังมองภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มาแรงและมีแนวโน้มเติบโตที่ดีในอนาคต

 

 

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ 
แอล เอช ฟันด์  เปิดเผยว่า ปี 2561 แอล เอช ฟันด์ มีแผนเปิดตัวกองทุนรวมเพื่อเพิ่มทางเลือกกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยในเดือนมกราคมจะเปิดตัวกองทุนเปิด ‘แอล เอช โรโบติกส์-E’ หรือ LH ROBOTICS-E FUND(LHROBOT-E) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund ที่เข้าลงทุนในต่างประเทศ เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ซึ่งประเมินว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต โดยมีวงเงินลงทุนรวม 1,000 ล้านบาท กำหนดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกวันที่ 17 – 29มกราคมนี้ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำในครั้งแรกและครั้งถัดไป 5,000 บาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ทั้งนี้ กองทุน แอล เอช โรโบติกส์-E เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศคือ กองทุน iShares Automation & Robotics UCITS ETF เป็นกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ซึ่งกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศ อาทิ 
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรีย, ตลาดหลักทรัพย์ประเทศลักเซมเบิร์ก ตลาดหลักทรัพย์ประเทศอังกฤษ, ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไอร์แลนด์ ฯลฯ โดยกองทุนหลักที่เข้าลงทุนเป็นชนิดหน่วยลงทุน Acc Share Class ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ประเทศอังกฤษ และอยู่ภายใต้บริหารการลงทุนโดยของ BlackRock Advisors (UK) Limited ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก

ขณะที่กองทุน iShares Automation & Robotics UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุน Acc Share Class ที่เข้าลงทุนนั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ/หรือระบบอัตโนมัติ โดยจะพิจารณาเลือกลงทุนและกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดย วันที่ 30พฤศจิกายน 2560 กองทุนดังกล่าวเข้าลงทุนหลักทรัพย์หมวดต่างๆ เช่น หมวดเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information Technology) หมวดอุตสาหกรรมต่างๆ (Industrials)

กรรมการผู้จัดการ แอล เอช ฟันด์ กล่าวว่า เปิดตัวกองทุนใหม่ เนื่องจากประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และที่เกี่ยวเนื่องมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคต โดยวิเคราะห์ว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีแนวโน้มนำหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ภายในโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนแรงงาน ตลอดจนนำมาใช้แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือโดยเฉพาะในประเทศที่ประสบปัญหามีแรงงานฝีมือไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเชื่อว่าเทรนด์ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะขยายตัวได้อย่างมากตามการปรับเปลี่ยนโมเดลในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม

เราคาดหวังว่ากองทุนนี้เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อกระจายการลงทุนในต่างประเทศ โดยเราได้วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องแล้วว่ามีโอกาสเติบโตสูง จากความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมไอที, การแพทย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีนายมนรัฐ กล่าว


LastUpdate 17/01/2561 00:18:16 โดย : Admin

24-05-2018
เบรกกิ้งนิวส์
1. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,736.46 จุด ลดลง -17.14 จุด หรือ -0.98%

2. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด : รายงานภาวะ TFEX รายวัน ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบ (24/05/61)

3. MTS Gold Research | บทวิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) ราคาทองคำยังคงแกว่งตัว

4. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวันที่ ราคาน้ำมันดิบปรับลด (24/05/61)

5. บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ลุ้นรีบาวด์กรอบแคบ FED (24/05/61)

6. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดที่ 1,750.14 จุด ลดลง -3.46 จุด หรือ -0.20%

7. ทองคำขายวันนี้ ทองแท่งบาทละ 19,700 ทองรูปพรรณบาทละ 20,200

8. บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน แนะนำถือหุ้นต่อไปสำหรับผู้ที่เข้าสะสม (24/05/61)

9. บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน ราคา Gold Spot กลับเป็นขาขึ้น (24/05/61)

10. บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ไซด์เวย์ / บวกแคบๆ (24/05/61)

11. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน เมื่อวานที่ผ่านมา SET เผชิญกับแรงขายเด่น (24/05/61)

12. YLG รายงานภาวะตลาดทองคำแท่ง - Gold Futures ภาคเช้า ลงทุนระยะสั้นโดยรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลง (24/05/61)

13. ค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ 32.11-32.13บาท/ดอลลาร์

14. ดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดตลาดวานนี้ (23 พ.ค.61) ที่ระดับ 24,886.81 จุด เพิ่มขึ้น 52.40 จุด

15. ทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 2.40 ดอลลาร์

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555