กองทุนรวม
แอล เอช ฟันด์ชูESGสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน


นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดหรือแอล เอช ฟันด์ กล่าวว่าESGเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกที่มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมในวงกว้าง ทั้งในด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ การเงินและการศึกษา การใช้ปัจจัยESGในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนร่วมกับการพิจารณาผลตอบแทนและปัจจัยเสี่ยง นอกจากจะทำให้ผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเองในแง่ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและช่วยลดความผันผวนของราคาของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนแล้วยังทำให้การลงทุนนั้นช่วยเสริมสร้างผลกระทบเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีขึ้นด้วย


ESGเป็นคำที่ใช้ในตลาดทุน เวลาพูดถึงการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องสิ่งแวดล้อม(ตัว E มาจาก Environmental) สังคม(ตัว S มาจาก Social)และธรรมาภิบาล(ตัว G มาจาก Governance) ซึ่งการดำเนินงานในเรื่องESGนี้จะมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทและส่งผลมายังราคาหุ้นของบริษัทไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในประเทศไทยมีการนำข้อมูลESGมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในมิติที่มิใช่ข้อมูลตัวเลขทางการเงิน ทำให้สามารถคาดการณ์ถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทเพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงิน โดยหุ้นESGอาจไม่ใช่หุ้นที่ทำกำไรได้เยอะที่สุด แต่เป็นหุ้นที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน แอล เอช ฟันด์ ได้ทำการเสนอขายกองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทยESG หรือ LH THAI ESG FUND (LHESG)ครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ – 27 มีนาคม 2562 โดยกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์(Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Thaipat ESG Index เป็นดัชนีESGแรกในประเทศไทยที่ใช้การคำนวณดัชนีด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เท่ากัน (Equal Weighted Index)คือให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของดัชนีเท่ากันทุกหลักทรัพย์ เพื่อให้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงราคาของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีได้อย่างชัดเจน โดยไม่ขึ้นกับขนาดของหลักทรัพย์ ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์อุตสาหกรรม รายงานทางการเงิน เป็นต้น จากการติดตามข้อมูลจาก Bloomberg ย้อนหลังของThaipat ESG Index พบว่า ดัชนี Thaipat ESG Index (TR) ให้ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งดัชนีดีกว่า SET TRI โดยดัชนี Thaipat ESG Index (TR) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 7.53% ในขณะที่ SET TRI  ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 6.05%(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2558 – 8 ก.พ. 2562)

ทั้งนี้ แอล เอช ฟันด์จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมการจัดการและ/หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไปบริจาคให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย หรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงมูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นมูลนิธิหรือหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมไทย ผู้ที่สนใจลงทุน สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ [http://www.lhfund.co.th%20หรือ]www.lhfund.co.th หรือ โทร 02-286-3484 ต่อ 211-215 หรือธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรือตัวแทนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งนายมนรัฐ กล่าว

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 มี.ค. 2562 เวลา : 17:39:56
04-06-2020
เบรกกิ้งนิวส์
1. พยากรณ์อากาศวันนี้ (4 มิ.ย.) กทม.-ปริมณฑล มีฝน 60% อุณหภูมิ 34-37 องศา

2. เงินบาทปิดตลาดที่ 31.54 บาท/ดอลลาร์

3. ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,374.18 จุด เพิ่มขึ้น 21.81 จุด

4. พรุ่งนี้ (3 มิ.ย.) ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร ทั้งกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซิน

5. ตลาดหุ้นไทยปิดเช้านี้ที่ 1,364.52 จุด เพิ่มขึ้น 12.15 จุด

6. ทิสโก้ สรุปภาวะตลาดวันก่อน SET +9.52 จุด คลายวิตกข้อพิพาท US-CH

7. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน ประจำวันที่ 2 มิ.ย.

8. MTS วิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) 2 มิ.ย. ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

9. ตลาดหุ้นไทย เปิดตลาดเช้านี้ (2 มิ.ย.) +11.77 จุด

10. ทองเปิดตลาดวันนี้ (2 มิ.ย.) ราคาคงที่ รูปพรรณขายออก 26,550 บาท

11. ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืนนี้ (1 มิ.ย.) บวก 91.91 จุด

12. ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ (2 มิ.ย.) ที่ 31.66 บาท/ดอลลาร์

13. พยากรณ์อากาศวันนี้ (2 มิ.ย.) กทม.-ปริมณฑล มีฝน 60% อุณหภูมิ 34-38 องศา

14. เงินบาทปิดตลาด 31.68 บาท/ดอลลาร์

15. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,352.37 จุด เพิ่มขึ้น 9.52 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 9:28 am