เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กคช.จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2562


 

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2562 (World Habitat Day 2019) ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสีย (Frontier Technologies as an innovative tool to transform waste to wealth) โดยนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสีย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม ณ อาคาร 5 (สันทนาการ) ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ


 
นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าสืบเนื่องจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยและเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน และยังถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม ในปี 2562 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อหลัก คือ “Frontier Technologies as an innovative tool to transform waste to wealth” หรือ “นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสีย” ซึ่งของเสียถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญสำหรับชุมชนในปัจจุบัน การนำนวัตกรรมการบริหารจัดการของเสียมาใช้ในชุมชนและเมือง จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเป็นชุมชนและเมืองที่สดใสน่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติในฐานหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2562 (World Habitat Day 2019) ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสีย (Frontier Technologies as an innovative tool to transform waste to wealth) เพื่อนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการของเสียในชุมชน และเป็นเวทีในการนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการเพิ่มมูลค่าของเสียในชุมชนระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมผ่านการบริหารจัดการของเสีย และสร้างความตระหนักและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme: UN-Habitat) ที่ต้องการให้ชุมชนและเมืองได้ตระหนักถึงการดำเนินการด้านการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
 
กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “ภาพรวมการบริหารจัดการของเสียในประเทศไทย” โดย นายทวีชัย เจียรนัยขจร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ และการเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสียในชุมชน” โดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป นายวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และ

นายชานนท์ เจริญผิว ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 1 รวมทั้งนิทรรศการ/ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับนวัตกรรมและการบริหารจัดการของเสีย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 พ.ย. 2562 เวลา : 12:14:45
12-11-2019
เบรกกิ้งนิวส์
1. เงินบาทปิดตลาด(12พ.ย.)ที่ 30.34 บาท/ดอลล์

2. ดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(12พ.ย.) เพิ่มขึ้น 4.08 จุด

3. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(12พ.ย.) เพิ่มขึ้น 4.92 จุด

4. ไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น"ใต้"ฝนตกต่อเนื่อง

5. ทองเปิดตลาดปรับลงบาทละ150 รูปพรรณขายออก 21,450

6. เงินบาทเปิดตลาด(12พ.ย.)ที่ 30.35-30.37 บาท/ดอลล์

7. หุ้นไทยเปิดตลาดภาคเช้า(12พ.ย.) เพิ่มขึ้น 3.30 จุด

8. เงินบาทปิดตลาด(11พ.ย.)ที่ 30.34 บาท/ดอลล์

9. ผู้ค้าขึ้นเบนซิน30-50 สต./ลิตร ส่วนดีเซลลด30สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้(12พ.ย.)

10. หุ้นไทยปิดตลาด(11พ.ย.) ลดลง 15.73 จุด

11. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(11 พ.ย.) ลดลง 11.71 จุด

12. หุ้นไทยเปิดตลาด (11 พ.ย.) ลดลง 5.08 จุด

13. ทองคงที่รูปพรรณขายออกที่ 21,600 บาท

14. MTS Gold แนะกลยุทธ์วันนี้ เก็งกำไรกรอบระหว่าง 1,448-1,475 เหรียญ

15. บล.กรุงศรี คาดแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้แกว่งตัวในกรอบ 1,630 - 1,645 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 12, 2019, 9:48 pm