หุ้นทอง
ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้เหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพสอบบัญชีในปัจจุบัน


ก.ล.ต. แก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน* โดยปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้เหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพสอบบัญชีในปัจจุบัน เพื่อลดอุปสรรคที่เกิดจากข้อกำหนดที่สร้างภาระเกินความจำเป็นตามโครงการ Regulatory Guillotine** และส่งเสริมการเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพรองรับการเติบโตของตลาดทุน พร้อมทั้ง รักษาคุณภาพงานสอบบัญชีในตลาดทุนให้ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง  

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “บริบทของการสอบบัญชีในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ก.ล.ต. จึงทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชียุคใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนได้โดยสะดวก ซึ่งจะช่วยให้มีจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่มีคุณภาพเพียงพอรองรับการเติบโตของตลาดทุน เช่น ผ่อนปรนคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีจากเดิม 10 ปี เหลือ 7 ปี จำนวนและลักษณะของกิจการที่จะต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีจากเดิม 3 กิจการเป็น 2 กิจการ และเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของธนาคารพาณิชย์สามารถยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนได้ รวมถึงผ่อนผันให้ผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถรักษาคุณสมบัติในเรื่องการดำรงตำแหน่งในสำนักงานสอบบัญชีมีระยะเวลาในการแก้ไขคุณสมบัติ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ทั้งนี้ การแก้ไขเกณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นการลดคุณภาพของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เนื่องจาก ก.ล.ต. ยังคงมีกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติและคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลเช่นเดิม โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564”

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้ออกหนังสือเวียนสำหรับผู้สอบบัญชี เพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขคุณสมบัติและเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบและรักษาสถานภาพการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางการในพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับการแก้ประกาศดังกล่าว

หมายเหตุ :

*ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ลงวันที่ 23 กันยายน 2553

**Regulatory Guillotine คือ การทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 เม.ย. 2564 เวลา : 17:51:58
14-04-2021
เบรกกิ้งนิวส์
1. ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ 31.52 บาท/ดอลลาร์

2. ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,541.12 จุด ลดลง -25.22 จุด หรือ -1.61%

3. หุ้นไทยปิดตลาดเช้านี้ (12 เม.ย.) -17.31 ดัชนีอยู่ที่ 1,549 จุด

4. ทิสโก้ สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +7.51 จุด Sentiment บวกหุ้นโลก, Bond Yields อ่อนตัว

5. หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ (12 เม.ย.) เปิดลบ 10.02 จุด หรือ -0.64% ที่ระดับ 1,556.32 จุด

6. MTS วิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) ราคาทองคำขึ้นไปทดสอบสูงสุดแนว 1,752 เหรียญ

7. ราคาทองคำเช้านี้ (12 เม.ย) คงที่ ทองรูปพรรณ ขายออก 26,450 บาท

8. ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 58-62 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

9. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน ประจำวันที่ 12 เม.ย ราคาน้ำมันดิบปรับลด

10. พยากรณ์อากาศวันนี้ (12 เม.ย.) กทม.อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

11. ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ (12 เม.ย.) ที่ 31.50 บาท/ดอลลาร์

12. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ (9 เม.ย.) ระดับ 33,800.60 จุด เพิ่มขึ้น 297.03 จุด

13. ราคาทองคำเช้านี้ (10 เม.ย) คงที่ ทองรูปพรรณ ขายออก 26,450 บาท

14. พยากรณ์อากาศวันนี้ (10 เม.ย.) กทม.มีฝน 30% อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

15. ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ 31.40 บาท/ดอลลาร์

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 14, 2021, 12:27 pm