แบงก์-นอนแบงก์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนดแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญถือหุ้นครั้งที่ 27


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนดมาตรการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรธนาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 300 คน ซึ่งธนาคารได้เตรียมจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม รักษาระยะห่างในการจัดสถานที่ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้สวมหน้ากากตลอดเวลา งดการพูดคุยเสียงดัง งดรับประทานอาหารในห้องประชุม และดำเนินการประชุมโดยรักษาเวลาให้กระชับ ตลอดจนงดการใช้ไมโครโฟนในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  โดยให้ใช้การเขียนข้อความแทน รวมทั้งมีการจำกัดที่นั่งเพื่อลดความแออัด และนำระบบ Seating Register มาใช้เพื่อการสอบสวนโรคหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น  

นอกจากนี้ ธนาคารมีความใส่ใจห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บุคลากรธนาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ธนาคารจึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

แนวปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 

 

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 
 
1. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรธนาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 300 คน  

2. เสนอแนะผู้ถือหุ้นพิจารณางดเดินทางมาประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ 

3. ขอความร่วมมือ ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากจังหวัดหรือประเทศที่มีความเสี่ยง หรือผู้ถือหุ้นที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางดังกล่าว เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือผู้ถือหุ้นที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป) ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการป่วย แม้เพียงเล็กน้อย งดเดินทางมาประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

4. จัดตั้งจุดลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก สแกน QR Code ตรวจวัดอุณหภูมิ ตอบแบบสอบถาม ติดสัญลักษณ์การคัดกรอง จัดระบบเก็บข้อมูลเพื่อติดตามสอบสวนโรคได้ในภายหลังหากพบการติดเชื้อ  

5. กรณีพบผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเสี่ยง หรือมีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป) หรือมีอาการที่สงสัยว่าป่วย หรืออาจได้รับเชื้อโควิด – 19 เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นเข้าไปยังพื้นที่จัดประชุม โดยสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ผ่านการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคาร 

6. ขอความร่วมมือทุกท่าน ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากผู้ถือหุ้นท่านใดรู้สึกมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ ธนาคารขอความร่วมมือให้ท่านออกจากที่ประชุม  

7. งดการรับประทานอาหารในห้องประชุม หรือพูดคุยเสียงดัง และรักษาระยะห่างระหว่างโต๊ะและที่นั่งตามที่ธนาคารจัดไว้ให้  

8. เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน เวลา 7.30 น. เพื่อสำรองเวลาและรักษาระยะห่าง ณ จุดคัดกรอง 

9. ธนาคารจะดำเนินการประชุมโดยกระชับ ไม่ให้เกินกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโควิด-19 

10. ใช้การเขียนคำถามลงในกระดาษส่งแทนการใช้ไมโครโฟนในการสอบถาม 

11. จัดห้องประชุมชั้นล่าง โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์ เพื่อลดการแออัด 

12. จำกัดที่นั่งที่ โดยใช้ระบบ Seating Register 

ธนาคารขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กิจกรรมบางอย่างสามารถดำเนินการได้ โดยเพิ่มความเข้มข้น ป้องกัน ไม่ให้การแพร่ระบาดในประเทศไทยกลับมารุนแรงอีก และขออภัยมา ณ ที่นี้ สำหรับความไม่สะดวกหรือความขัดข้องใด ๆ ที่อาจมีขึ้น 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 เม.ย. 2564 เวลา : 15:48:41
11-04-2021
เบรกกิ้งนิวส์
1. ราคาทองคำเช้านี้ (10 เม.ย) คงที่ ทองรูปพรรณ ขายออก 26,450 บาท

2. พยากรณ์อากาศวันนี้ (10 เม.ย.) กทม.มีฝน 30% อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

3. ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ 31.40 บาท/ดอลลาร์

4. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ (9 เม.ย.) +7.51 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,566 จุด

5. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า (9 เม.ย.) +10.72 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,570 จุด

6. ทิสโก้ สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.27 จุด แกว่งกรอบแคบ, จับตาสถานการณ์ระบาดฯ

7. ประกาศ กปน.: 24 เม.ย. 64 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ท่อ3400 TR3 (ซ่อมครั้งที่ 2 จากทั้งหมด 3 ครั้ง)

8. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน ประจำวันที่ 9 เม.ย ราคาน้ำมันดิบผันผวนจากความกังวลต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันสหรัฐฯ

9. MTS วิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5

10. พยากรณ์อากาศวันนี้ (9 เม.ย.) กทม.อากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

11. หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ (9 เม.ย.) +6.64 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,565 จุด

12. ราคาทองคำเช้านี้ (9 เม.ย) ปรับขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 26,600 บาท

13. ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ (9 เม.ย.) ที่ 31.37 บาท/ดอลลาร์

14. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (8 เม.ย.)ที่ระดับ 33,503.57 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 57.31 จุด

15. ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ 31.46 บาท/ดอลลาร์

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 11, 2021, 10:32 pm