กองทุนรวม
ประเทศไทยพร้อมเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในเอเชีย ความต้องการลงทุนในด้านความยั่งยืนและพลังงานสีเขียวที่มากขึ้นจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ได้ในอนาคต


อเบอร์ดีน เชื่อมั่นว่าการที่นักลงทุนไทยมีความรู้ในด้านการลงทุนที่มากขึ้นจะทำให้การลงทุนที่เน้นความยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวทวีความสำคัญยิ่งขึ้น และประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในเอเชียได้


นายเรเน่ บิวล์แมนน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ อเบอร์ดีน ซึ่งมาเยือนจากสิงคโปร์ เน้นย้ำว่าประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญที่มีโอกาสสร้างการเติบโตให้กับบริษัท ทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงแนวโน้มที่สำคัญและการลงทุนที่จะมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนไทยได้ คือการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG)
 

 
“การที่นักลงทุนไทยมีความตระหนักรู้ด้านสังคมมากขึ้นก็ย่อมต้องการลงทุนในบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน ESG ที่แข็งแกร่ง จากการพูดคุยครั้งล่าสุดกับตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เราเชื่อมั่นว่าบริษัทไทยหลายแห่งมีความพร้อมที่จะเปิดเผยการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและด้าน ESG มากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีมากสำหรับนักลงทุนทั่วโลก”

“อเบอร์ดีน เป็นผู้ริเริ่มการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน เราสามารถช่วยให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านความยั่งยืนได้ด้วยความเชี่ยวชาญที่เรามีในด้านการผนวกแนวทาง ESG ในการดำเนินงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้วางนโยบายและบริษัทต่างๆ” นายบิวล์แมนน์กล่าวว่าการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรสามารถทำได้ควบคู่ไปกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม “เรามุ่งหวังที่จะมอบผลลัพธ์การลงทุนที่สามารถสร้างความงอกเงยทางการเงินและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมได้ด้วย นักลงทุนควรเลือกการลงทุนที่สามารถมอบผลตอบแทนด้านการเงินและด้านสิ่งแวดล้อมได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม”

การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือในด้าน ESG เป็นการสร้างความหลากหลายให้กับพอร์ตโฟลิโอของการลงทุน และช่วยให้นักลงทุนสามารถหลบเลี่ยงผลกระทบจากสภาวะที่ราคามีการปรับตัวลงได้ โดยการลงทุนใน clean energy และ digital transformation นั้นเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

นายบิวล์แมนน์ยอมรับว่าตลาดการเงินในอนาคตมีความไม่แน่นอนอย่างมาก ซึ่งเป็นผลทั้งจากเงินเฟ้อในตลาดโลก ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปตะวันออก และผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มีต่อแนวโน้มทั้งเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าเอเชียจะยังสามารถเติบโตต่อไปท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและการมีกำลังซื้อที่สูงขึ้นจะยังทำให้นักลงทุนต้องการที่จะลงทุนในเอเชียอยู่

นายบิวล์แมนน์เชื่อมั่นว่า อเบอร์ดีน สามารถมอบผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีที่สุดได้จากการที่มีทางเลือกด้านการลงทุนที่หลากหลายที่เน้นการสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้าในประเทศไทย โดยการผนวกปัจจัย ESG ในกระบวนการลงทุน อเบอร์ดีน สามารถช่วยให้ลูกค้าลงทุนโดยคำนึงถึงและรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อส่วนรวมและยังสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ในเวลาเดียวกัน

นักลงทุนไทยจะได้รับประโยชน์จากความสามารถรอบด้านของบริษัททั้งในส่วนของตลาดการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงตลาดเกิดใหม่ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพย์สินประกันภัย

“จากการดำเนินกิจการในประเทศไทยอย่างมั่นคงมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี อเบอร์ดีน มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่นักลงทุนไทยกำลังมองหา การ rebranding ของบริษัทเป็นการส่งสัญญาณว่าเรากำลังพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้า และด้วยการที่เรามีบริการด้านการลงทุนที่หลากหลายประกอบกับความเชี่ยวชาญระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนไทย”

“อเบอร์ดีน มอบทางเลือกการลงทุนที่ยืดหยุ่นและสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ตรงต่อเป้าหมายที่หลากหลายได้ โดยที่ในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยงให้น้อยลงเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าในประเทศไทยกระจายการลงทุนและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้” นายบิวล์แมนน์กล่าว

เมื่อเร็วๆ นี้ อเบอร์ดีน ได้เสนอขาย 2 กองทุนที่เน้นกลยุทธ์การลงทุนที่ผนวกแนวทาง ESG แก่นักลงทุนไทย ได้แก่ กองทุน abrdn Global Innovation Equity Fund ที่ลงทุนในภูมิภาคและภาคธุรกิจที่มีนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนในอนาคต และอีกหนึ่งกองทุน คือ กองทุน abrdn Listed Private Capital Fund ที่มอบโอกาสการเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลายให้แก่นักลงทุนในสินทรัพย์เอกชน เช่น private equity, private debt, infrastructure, และอสังหาริมทรัพย์ (REITs) โดยที่กองทุนทั้งสองนี้มีการผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

การจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาล (ESG) ของ อเบอร์ดีน ได้รับการปรับโดย MSCI ขื้นเป็นอันดับสูงสุดที่ AAA สนับสนุนความน่าเชื่อถือของเราในด้านความยั่งยืน และเป็นเครื่องยืนยันถึงธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง การดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม และพันธกิจสู่ความยั่งยืนผ่านการลงนามในความริเริ่มระดับนานาชาติเช่น หลักการสำหรับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ (UN PRI) และสิ่งแวดล้อมการทำงานที่เน้นความครอบคลุมในทุกด้าน แนวปฏิบัตินี้ตอกย้ำจุดยืนของ อเบอร์ดีน ในการที่เป็นผู้นำที่สำคัญในการผนวกรวมปัจจัยด้าน ESG เข้ากับกระบวนการลงทุน ในขณะ เดียวกันนโยบายในการทำงานกับบริษัทที่เข้าไปลงทุนก็ได้รับการยอมรับจาก MSCI

LastUpdate 18/05/2565 17:58:33 โดย : Admin
07-07-2022
เบรกกิ้งนิวส์
1. ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ (6 ก.ค. 65) บวก 0.49 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,542 จุด

2. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้าวันนี้ (6 ก.ค. 65) ลบ 4.37 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,536.93 จุด

3. ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด(6 ก.ค.65) ผู้ป่วยใหม่ 2,428 ราย เสียชีวิต 22 ราย

4. ค่าเงินบาทเปิดตลาด (6 ก.ค.65) อ่อนค่าลงที่ระดับ 35.94 บาทต่อดอลลาร์

5. ตลาดหุ้นไทยเปิด (6 ก.ค.2565) บวก 6.24 จุด ดัชนี 1,566.51 จุด

6. ทอง เปิดตลาดวันนี้ (6 ก.ค. 65) ร่วงแรง 300 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 30,750 บาท

7. ทั่วไทยฝนฟ้าคะนอง "กทม.-ภาคตะวันออก-ภาคใต้" ฝน 60%

8. ดาวโจนส์ปิดเมื่อคืน ร่วง 129.44 จุด เหตุนักลงทุนกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย

9. ทองนิวยอร์กปิดเมื่อคืน ดิ่งลง 37.6 ดอลล์ เหตุเงินดอลลาร์แข็งค่ากดดันตลาด

10. ประกาศ กปน.: 7 ก.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ

11. หุ้นปิดตลาดวันนี้ (5 ก.ค. 65) -18.97 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,541 จุด

12. ประกาศ กปน.: ด่วนมาก!!! คืนวันนี้ 5 ก.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล สถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ

13. หุ้นปิดตลาดเช้า 1,570 จุด ลดลง 2.13 จุด

14. หุ้นเปิดตลาด (5 ก.ค. 65) +9.06 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,569 จุด

15. มรสุมพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลทุกภาคฝนฟ้าคะนอง,กทม.ฝน 60%

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 5:33 am