เอสเอ็มอี
"AF" ปลดล็อค SMEs ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งออนไลน์เจ้าแรก ผุดการให้บริการ "สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้าออนไลน์" รายแรกในกลุ่ม Non-Bank


บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง “AF” ประกาศเดินเกมรุกให้บริการ “สินเชื่อแฟคตอริ่งออนไลน์” เต็มสูบ สบช่องปลอดล็อคการให้บริการลูกค้าที่มีธุรกรรมการค้าขนาดไม่เกิน 1 ล้านบาท คาดภายในปี 66 ช่วงเริ่มต้น จะมีผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 120 ราย คิดเป็นมูลค่ายอดเบิกใช้สะสมประมาณ 200 ล้านบาท พร้อมจ่อทยอยปิดดีลปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด 3-4 ราย รวมมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท เตรียมกดปุ่มสตาร์ททยอยปล่อยสินเชื่อแฟคตอริ่งออนไลน์ ภายในไตรมาส 2/66 นี้

 
นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF ผู้นำด้านการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เปิดเผยว่า ในปี2566 บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นวางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตแบบยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการรูปแบบดิจิทัล ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้อย่างที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยพัฒนาช่องทางการขอสินเชื่อแฟคตอริ่งแบบออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อแฟคตอริ่ง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดย AF พัฒนาโครงการภายใต้ความร่วมมือกับ NEC Corporation (Thailand) Ltd. พันธมิตรด้าน IT Solutions นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการวิเคราะห์เครดิต ช่วยลดเวลากระบวนการอนุมัติ สามารถทราบผลได้ใน 24 ชม. โดยรูปแบบสินเชื่อดังกล่าวจะเริ่มให้บริการระยะแรก ในไตรมาส 2/2566 นี้ ซึ่งจะเป็นการเปิดให้บริการกับกลุ่มคู่ค้าของผู้ซื้อรายใหญ่ที่เป็นพันธมิตร AF ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่ม Micro SMEs โดยในเบื้องต้น AF คาดว่าจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อแฟคตอริ่งแบบออนไลน์ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพที่มีประวัติการค้ากับผู้ซื้อที่ดี

ขณะที่แผนกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อแฟคตอริ่งออนไลน์ระยะที่ 2 บริษัทฯจะเปิดให้บริการกับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ภายในไตรมาส 4/2566 โดย AF ตั้งเป้าเฉพาะในปี 2566 จะมีผู้ใช้บริการขอสินเชื่อแฟคตอริ่งแบบออนไลน์ คิดเป็นมูลค่ายอดเบิกใช้สะสมไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท โดยความสำเร็จในการพัฒนาการปล่อยสินเชื่อแฟคตอริ่งในรูปแบบออนไลน์ดังกล่าว ส่งผลให้ AF ก้าวเป็นผู้ให้บริการแฟคตอริ่ง ออนไลน์ รายแรกในกลุ่ม Non-Bank ผู้ให้บริการแฟคตอริ่ง

“ในอดีตที่ผ่านมา ลูกค้าในกลุ่มที่มีธุรกรรมการค้าขนาดไม่เกิน 1 ล้านบาท AF ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ แต่การให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งแบบออนไลน์ จะช่วยให้การบริหารต้นทุนการดำเนินงานมีความเหมาะสม ลดข้อจำกัดในการให้บริการ ตลอดจนยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ และสามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่ม SMEs ให้มีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ส่งผลให้บริษัทฯตั้งเป้าหมายจำนวนลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการหลังเปิดให้บริการทั้งสองระยะ ประมาณ 200-300 รายต่อปี ซึ่งจะสร้างมูลค่ายอดเบิกใช้สะสมประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี”

นอกจากนี้ บริษัทฯมุ่งพัฒนาให้บริการการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มธุรกิจเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ธุรกิจพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน หรือเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวทาง ESG ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งให้ความสำคัญต่อ Environment, Social, และ Governance

สำหรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยปกติ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีกลุ่มลูกค้าขอสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ระหว่างการรออนุมัติ รวมวงเงินขอสินเชื่อประมาณ 100 ล้านบาท โดยในเบื้องต้นคาดว่า บริษัทฯจะสามารถเริ่มทยอยปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าเป็นรายแรก ได้ภายในไตรมาส 2/2566 นี้

นายอัครวิทย์ กล่าวอีกว่า จากแผนการมุ่งเน้นให้สินเชื่อทั้ง 2 บริการ ที่กล่าวมา ได้แก่ 1.สินเชื่อแฟคตอริ่งแบบออนไลน์ และ 2.โครงการการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มธุรกิจเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน นอกจากตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแล้ว ยังเป็นการสร้างอัตราการเติบโตทางธุรกิจในปี2566 ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯได้ประเมินภาพรวมของรายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% จากปีก่อน โดยจะมีวงเงินการปล่อยสินเชื่อรวมเติบโตเกินกว่าระดับ 20,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากปีก่อนที่มีมูลค่าวงเงินการปล่อยสินเชื่อรวมที่ระดับ 18,000 ล้านบาท และที่สำคัญสะท้อนศักยภาพการให้บริการโดยสร้างนวัตกรรมทางการเงินตามแผน Digital Transformation ที่ประยุกต์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นแบบดิจิทัล สอดคล้องแผนการสร้างความยั่งยืนตามแนวทาง ESG

“ปัจจุบัน AF มี 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ครบทุกมิติ ซึ่งประกอบด้วย 1. สินเชื่อแฟคตอริ่ง, 2. สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 180 วัน (Exclusive PN) สำหรับลูกค้าเก่าประวัติดี, 3. สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว (Long-Term Investment) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต หรือลงทุนในด้านพลังงานทดแทน และ 4. สินเชื่อสำหรับ Supply chain ผู้ซื้อรายใหญ่ (AFP : Account Payable Financing Program)”

โดยในปีนี้บริษัทฯมุ่งเน้นลูกค้าจากอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและส่วนประกอบรถยนต์ EV กลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และกลุ่มธุรกิจด้าน IT ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นจึงมองว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ จะได้รับอนิสงค์เชิงบวก ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ AF คาดว่าจะสร้าง Portfolio เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10% ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม”

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 เม.ย. 2566 เวลา : 12:45:09
04-10-2023
เบรกกิ้งนิวส์
1. ประกาศ กปน.: 5 ต.ค. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 และ 2

2. ประกาศ กปน.: 5 ต.ค. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนชัยพฤกษ์

3. ตลาดหุ้นปิด (3 ต.ค.66) ลบ 22.16 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,447.30 จุด

4. ข่าวดี!!! พรุ่งนี้น้ำมันลดราคา "เบนซิน - แก๊สโซฮอล์" ปรับลดลงอีก 40 สตางค์/ลิตร

5. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า(3 ต.ค.66) ลบ 21 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,448.46 จุด

6. ทองเปิดตลาด (3 ต.ค.66) ลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 32,500 บาท

7. ตลาดหุ้นไทยเปิด (3 ต.ค.66) ลบ 10.37 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,459.09 จุด

8. ค่าเงินบาทเปิดตลาด (3 ต.ค.66) อ่อนค่าลง ที่ระดับ 37.07 บาทต่อดอลลาร์

9. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน (2 ต.ค.66) ร่วง 18.90 เหรียญ เหตุดอลลาร์แข็งค่า-วิตกเฟดยืนดอกเบี้ยสูง

10. ดัชนีดาวโจนส์ปิดเมื่อคืน (2 ต.ค.66) ลบ 74.15 จุด ตลาดถูกกดดันเฟดยืนดอกเบี้ยสูงต่อสกัดเงินเฟ้อ

11. มรสุมพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลภาคตะวันออก ฝนตกหนัก 80% "กรุงเทพปริมณฑล-ภาคใต้ ฝั่ง ตต." 70% ภาคกลาง-ภาคใต้ ฝั่งตอ. 60% ภาคอีสาน 40% ภาคเหนือ 30%

12. ตลาดหุ้นปิด (2 ต.ค.66) ลบ 1.97 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,469.46 จุด

13. ข่าวดี !!! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่ม "เบนซิน-แก๊สโซฮอล์" ลดราคา 30 สต./ลิตร

14. อุตุฯเผยเส้นทางพายุโซนร้อน "โคอินุ" ทวีกำลังเป็น "พายุไต้ฝุ่น" เคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของไต้หวัน ก่อนเข้าจีน ฮ่องกง และเกาะไหหลำ ชี้ไม่กระทบไทย

15. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (2 ต.ค.66) บวก 1.96 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,473.39 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 4, 2023, 7:40 am