เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กกร.ชี้เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังอาจฟื้นตัวได้น้อยกว่าที่คาดไว้เดิม


คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดแถลงข่าวหลังการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566

เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังอาจฟื้นตัวได้น้อยกว่าที่คาดไว้เดิม เศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2566 แผ่วลง เป็นผลจากการที่เศรษฐกิจจีนไม่ได้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังการเปิดประเทศอย่างที่คาดการณ์ไว้ โดยการฟื้นตัวในภาคบริการมีสัญญาณแผ่วลง ขณะที่ภาคการผลิตยังไม่ฟื้นตัว ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปเผชิญแรงกดดันจากภาวะอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง การฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ล่าช้ากว่าที่คาด ทำให้เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในภาวะชะลอตัว จนกว่าประเทศใหญ่อย่างเช่นประเทศจีนจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา

 

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4 เดือนแรกเข้ามาสูงกว่า 8 ล้านคน และทั้งปีมีศักยภาพที่จะมากถึง 30 ล้านคน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการจ้างงาน นอกจากนี้ รายได้ในภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมยังขยายตัว ทำให้ในภาพรวมผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นและมีการใช้จ่ายบริโภคเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าการส่งออกในปี 2566 จะหดตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 

เงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปรับขึ้นอีก 0.25% เป็น 2% และมีแนวโน้มว่าจะยังปรับขึ้นต่อไปด้วยเหตุว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังอาจได้รับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตเกษตรและราคาสินค้าในระยะข้างหน้า รวมถึงหากมีการปรับขึ้นค่าแรงในอนาคต

ที่ประชุม กกร. เห็นว่า ทิศทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว เห็นได้จากความสำเร็จในการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ หอการค้าไทย และ โคโลญเมสเซ่ เยอรมนี ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยมูลค่าการสั่งซื้อกว่า 120,000 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมงาน 3,034 บริษัท บริษัทไทย 1,109 บริษัทและบริษัทต่างประเทศ 1,925 บริษัท จาก 45 ประเทศ โดย 5 วัน มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 131,039 คน เพิ่มขึ้น 58% จากปีก่อน มีส่วนสำคัญให้ตัวเลขการส่งออกอาหารของไทยในปีนี้ มีมูลค่าถึง 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน โดยมีมูลค่า 1.36 ล้านล้านบาท (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่กำลังกลับสู่ภาวะปกติ และเป็นการขยายผลในการขับเคลื่อนนโยบาย BCG Model ของไทย ดังนั้นต้องรักษาแรงส่งจากการฟื้นตัวดังกล่าวให้มีความต่อเนื่อง

 

ที่ประชุม กกร. ยังคงมองว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลัก ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในขณะนี้ การดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวก ปลอดภัย จะเป็นแรงจูงใจดึงดูดให้ต่างชาติเลือกเดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้น ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ปัญหาคอขวดเรื่องการเพิ่มจำนวนเครื่องบินให้กับสายการบินของไทย ยังเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว ซึ่งหากสามารถแก้ไขปัญหาสายการบินให้เพียงพอ นอกจากนี้ยังต้องแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำตามพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเฉพาะตามเกาะต่างๆ 

นอกจากนี้ประเทศไทยมีโอกาสในการดึงดูดนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนและทำงานเป็น Hub มากขึ้น จากอานิสงส์ของความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิต  เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นเป้าหมายของนักลงทุนทั่วโลก ดังนั้น ภาครัฐควรมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน โดยเฉพาะการปฏิรูปกฏหมาย กฏระเบียบเพื่อยกระดับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) เช่น การปรับปรุงปฏิรูปการขอวีซ่าให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น 

ที่ประชุม กกร.มีความกังวล เรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ซึ่งติดลบติดต่อกัน 7 เดือน ทำให้คำสั่งซื้อลดลง แต่ภาคอุตสาหกรรมยังคงต้องมีการรักษาการผลิต เพื่อพยุงการจ้างแรงงานให้ไม่ได้รับผลกระทบ หากการส่งออกยังไม่มีการฟื้นตัว อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก โดยมี 19 กลุ่มอุตสาหกรรม จาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกล เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น


ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ประชุม กกร. มองว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบในระดับสูงในภาวะที่ทั่วโลกเผชิญกับปัญหา เอลนีโญในปีนี้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 36,000 ล้านบาท โดย กกร. ได้มีการทำหนังสือส่งถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เสนอให้เร่งจัดทำมาตรการรับมือภัยแล้ง ทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว นอกจากนี้ ที่ประชุม มองว่าปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของประเทศ ภาครัฐควรบูรณาการแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว 

ที่ประชุม กกร. มีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในหมวดอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัดส่วนค่าครองชีพของผู้บริโภคที่สูงขึ้นกว่าในอดีต และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อยังมีปัจจัยกดดันที่อาจอยู่สูงต่อเนื่องจากการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการจากภาระต้นทุนที่อยู่ในระดับสูง และมีปัจจัยที่อาจกระทบต่อเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า ได้แก่ แนวโน้มค่าแรงขั้นต่ำที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า หากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 450 บาทต่อวัน อาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึง 0.82% ถ้าไม่มีการเพิ่มทักษะแรงงานและผลิตภาพแรงงานให้เหมาะสมไปพร้อมกับการปรับเปลี่ยน และยังมีปัจจัยด้านราคาน้ำมันดีเซลที่อาจเพิ่มสูงขึ้น หากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท สิ้นสุดลงในวันที่ 20 ก.ค. 66 ซึ่งเป็นต้นทุนค่าขนส่งของผู้ประกอบการ ปัจจัยเหล่านี้จะกดดันต้นทุนของทั้งผู้ประกอบการและครัวเรือน นอกจากนี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาจซ้ำเติมต้นทุนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ดังนั้นมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. จะต้องรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึง เพื่อช่วยพยุงให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 มิ.ย. 2566 เวลา : 14:33:46
04-10-2023
เบรกกิ้งนิวส์
1. ประกาศ กปน.: 5 ต.ค. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 และ 2

2. ประกาศ กปน.: 5 ต.ค. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนชัยพฤกษ์

3. ตลาดหุ้นปิด (3 ต.ค.66) ลบ 22.16 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,447.30 จุด

4. ข่าวดี!!! พรุ่งนี้น้ำมันลดราคา "เบนซิน - แก๊สโซฮอล์" ปรับลดลงอีก 40 สตางค์/ลิตร

5. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า(3 ต.ค.66) ลบ 21 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,448.46 จุด

6. ทองเปิดตลาด (3 ต.ค.66) ลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 32,500 บาท

7. ตลาดหุ้นไทยเปิด (3 ต.ค.66) ลบ 10.37 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,459.09 จุด

8. ค่าเงินบาทเปิดตลาด (3 ต.ค.66) อ่อนค่าลง ที่ระดับ 37.07 บาทต่อดอลลาร์

9. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน (2 ต.ค.66) ร่วง 18.90 เหรียญ เหตุดอลลาร์แข็งค่า-วิตกเฟดยืนดอกเบี้ยสูง

10. ดัชนีดาวโจนส์ปิดเมื่อคืน (2 ต.ค.66) ลบ 74.15 จุด ตลาดถูกกดดันเฟดยืนดอกเบี้ยสูงต่อสกัดเงินเฟ้อ

11. มรสุมพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลภาคตะวันออก ฝนตกหนัก 80% "กรุงเทพปริมณฑล-ภาคใต้ ฝั่ง ตต." 70% ภาคกลาง-ภาคใต้ ฝั่งตอ. 60% ภาคอีสาน 40% ภาคเหนือ 30%

12. ตลาดหุ้นปิด (2 ต.ค.66) ลบ 1.97 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,469.46 จุด

13. ข่าวดี !!! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่ม "เบนซิน-แก๊สโซฮอล์" ลดราคา 30 สต./ลิตร

14. อุตุฯเผยเส้นทางพายุโซนร้อน "โคอินุ" ทวีกำลังเป็น "พายุไต้ฝุ่น" เคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของไต้หวัน ก่อนเข้าจีน ฮ่องกง และเกาะไหหลำ ชี้ไม่กระทบไทย

15. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (2 ต.ค.66) บวก 1.96 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,473.39 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 4, 2023, 7:24 am