กองทุนรวม
บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผล 4 กองทุนไทย-ต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท


 

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 4 กองทุน ภายใต้การบริหารจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย กองทุนในประเทศได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) ในอัตรา 0.27 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 กันยายน 2566 และกองทุนต่างประเทศอีก 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) ในอัตรา 0.75 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัลรีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) ในอัตรา 1.20 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND) ในอัตรา 0.90 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 26 กันยายน 2566 นี้
คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม 4 กองทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 80,833,891 บาท

โดยกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2562 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.14 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.27 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 2.73 บาทต่อหน่วย

กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV กองทุนปลายทาง เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี รวมกับจ่ายปันผลงวดนี้ เป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.75 บาทต่อหน่วย

กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV กองทุนปลายทาง ลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงการขนส่ง) และ/หรือพลังงาน และ/หรือทรัพยากรธรรมชาติ กองทุนอาจลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 0.55 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.20 บาทต่อหน่วย โดยรวมจ่ายปันผลงวดนี้อีก 1.20 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.95 บาทต่อหน่วย

และกองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND) ลงทุนในกองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS กองทุนหลัก ลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุน เกี่ยวกับสินค้าบริการระดับสูง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน บริหารจัดการโดย Pictet Funds(Europe) S.A. โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 0.80 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.20 บาทต่อหน่วย โดยรวมจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.90 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.40 บาทต่อหน่วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ก.ย. 2566 เวลา : 13:27:31
04-12-2023
เบรกกิ้งนิวส์
1. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (4 ธ.ค.66) บวก 8.33 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,388.64 จุด

2. MTS Gold คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 2,070 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 2,100 เหรียญ

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 34.65-34.90 บาท/ดอลลาร์

4. ค่าเงินบาทเปิดตลาด (4 ธ.ค.66) แข็งค่าขึ้นมาก ที่ระดับ 34.78 บาทต่อดอลลาร์

5. ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่ง ภาคเหนือ-ภาคอีสาน อากาศเย็นตอนเช้า กรุงเทพปริมณฑล-ภาคตะวันออก ฝน 20% ภาคกลาง 10% ภาคใต้ 60-80%

6. ทองเปิดตลาด (4 ธ.ค. 66) พุ่งขึ้น 200 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 34,800 บาท

7. ตลาดหุ้นไทยเปิด (4 ธ.ค.66) ลบ 0.93 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,379.38 จุด

8. ตลาดหุ้นปิด (1 ธ.ค.66) บวก 0.13 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,380.31 จุด

9. MTS Gold คาดว่าจะมีกรอบแนวรับที่ 2,030 เหรียญ และแนวต้านที่ 2,055 เหรียญ

10. ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้า (1 ธ.ค.66) บวก 2.02 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,382.20 จุด

11. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 35.05-35.30 บาท/ดอลลาร์

12. ค่าเงินบาทเปิดตลาด ( 1 ธ.ค.66) อ่อนค่าลง ที่ระดับ 35.27 บาทต่อดอลลาร์

13. มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยวันนี้ ทำให้อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา / ภาคใต้ ฝนฟ้าคะนอง 60-70%

14. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน (30 พ.ย.66) ร่วง 9.90 เหรียญ เหตุดอลลาร์แข็งค่าฉุดแรงซื้อทอง

15. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน (30 พ.ย.66) พุ่ง 520.47 จุด รับเงินเฟ้อชะลอตัว คาดเฟดยุติขึ้นดอกเบี้ย

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 4, 2023, 4:30 pm