ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ธ.กสิกรไทย ร่วมสร้างผู้ประกอบการ SMEs มืออาชีพ


ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ mai และธ.กสิกรไทย จับมือให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเตรียมพร้อมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และสนับสนุนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งทุนสร้างความแข็งแกร่งและสร้างโอกาสเติบโต ภายใต้แนวคิด Good Great Growth (3G) เตรียมความพร้อมสู่การเติบโต ตั้งเป้าให้ความรู้ผ่านสัมมนาและกิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายประจำทุกไตรมาส

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสนับสนุนการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนในการขยายกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตที่ยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยจัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ขึ้นในวันนี้ (16 พ.ค. 2555) ภายใต้แนวคิด Good Great Growth (3G) เตรียมความพร้อมสู่การเติบโต อันประกอบด้วย 1) Good-Financial Fiduciary คือ การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมถึงการส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาลและกิจการเพื่อสังคม 2) Great-Capital Literacy คือ การให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของตลาดทุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการระดมทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ 3) Sustainable Growth คือ การส่งเสริมการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs อยู่กว่า 3 ล้านราย ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายกลุ่มธุรกิจ และล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศโดยรวม ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกสิกรไทยจึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมองค์ความรู้ เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมและครบวงจร ในทุกช่วงของการดำเนินธุรกิจ และยังให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของลูกค้า โดยเฉพาะการร่วมทุน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถต่อยอดธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตขึ้นได้

โดยที่ผ่านมาธนาคารก็ได้ให้การสนับสนุนจัดตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพ พร้อมให้ความสำคัญต่อการมอบองค์ความรู้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้ประกอบการ SMEs จึงควรต้องเตรียมตนเองและธุรกิจให้พร้อม เพื่อจะได้รุกและรับอย่างมั่นใจในเวทีการค้าอาเซียน”

งานสัมมนา Good Great Growth (3G) เตรียมความพร้อมสู่การเติบโต แบ่งการเสวนาเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการเสวนาหัวข้อ “ถอดรหัสแหล่งเงิน...ปัจจัยสำคัญขับเคลื่อนทุกช่วงธุรกิจ”ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และ นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และช่วงที่ 2 เสวนาหัวข้อ “เปิดหู เปิดตา เปิดโอกาสทางธุรกิจกับช่องทางการตลาดใหม่ๆ” โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ออฟฟิศเมท และนายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด ร่วมถ่ายทอดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ในครึ่งหลังของปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารกสิกรไทย จะร่วมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม SET Company Visit for Inspiration เยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน พร้อมรับฟังแนวคิดในการดำเนินธุรกิจจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรมเสวนา Growth SMEs - Society - Tea talk เชิญผู้ประกอบการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารธุรกิจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ค. 2555 เวลา : 16:22:23

06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 2:14 am