ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สรรพสามิตจับมือ ทีเอ็มบี เพิ่มช่องทางชำระภาษีสรรพสามิตผ่านอินเทอร์เน็ต


กรมสรรพสามิตลงนามความร่วมมือกับธนาคารทหารไทย เปิดให้บริการชำระภาษีสรรพสามิต ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบริการ ทีเอ็มบี อี เพย์เม้นท์ (TMB e-payment) เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระภาษีสรรพสามิตและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี
 
ในวันนี้ ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ระหว่างกรมสรรพสามิตและธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) ซึ่งผู้แทนของธนาคารที่ร่วมลงนาม คือ นายอเล็กซานเดอร์นนท์ แลงเฟลด์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 2 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมสรรพสามิต
 
ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้ให้ความสำคัญกับ การบริการภาคประชาชน การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานภายในของกรมสรรพสามิต
จึงได้ขยายความร่วมมือในการให้บริการชำระ ภาษีสรรพสามิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับ บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB) โดยการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตจะประกอบด้วยระบบงานสำหรับให้ผู้รับบริการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การยื่นแบบจดทะเบียนสรรพสามิต แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม การยื่นแบบชำระภาษีพร้อมทำรายการชำระภาษี ผ่านธนาคาร การยื่นแบบขอยกเว้นคืน และลดหย่อนภาษี และการยื่นรายงานงบเดือน เป็นต้น และระบบจะสนับสนุนให้ผู้รับบริการสามารถสืบค้นหรือตรวจติดตามสถานะการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการของทางราชการ

กรมสรรพสามิตเชื่อว่า การให้บริการชำระภาษีสรรพสามิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าว จะช่วยให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้ประกอบการและกรมสรรพสามิต ภายใต้แนวคิด 4 ท. คือ “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา”
และผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

นายอเล็กซานเดอร์นนท์ แลงเฟลด์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 2 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีและกรมสรรพสามิตได้ร่วมมือกันเปิดให้บริการรับชำระภาษีสรรพสามิตผ่านช่องทาง การให้บริการของธนาคารในระบบทีเอ็มบี อี เพย์เม้นท์ (TMB e-Payment)  ผู้ประกอบการสามารถเลือก ทำรายการบนเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต (www.excise.go.th) หรือเว็บไซต์ของทีเอ็มบี (www.tmbbank.com) และทำธุรกรรม เพื่อชำระภาษีสรรพสามิตโดยการหักบัญชีธนาคาร ซึ่งกรมสรรพสามิตจะได้รับข้อมูล การทำธุรกรรมทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการทำรายการออนไลน์ และทางกรมฯ จะจัดส่งหลักฐานการรับเงิน ให้แก่ผู้ชำระภาษีต่อไป ส่วนผู้ชำระภาษีจะได้รับข้อความผ่านระบบ SMS แจ้งผลการชำระ และสามารถพิมพ์ใบบันทึกรายการเก็บไว้เป็นหลักฐาน นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ในการชำระภาษีสรรพสามิตและลูกค้าของธนาคาร และเป็นความร่วมมือ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของทีเอ็มบี ซึ่งมุ่งเน้นการบริการที่ให้ความสะดวกสบายในการรับ-จ่ายเงิน (Transactional Banking) ของลูกค้าบุคคลและนิติบุคคลของธนาคารให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน (TMB Call Center)
โทร. 1558
 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ค. 2555 เวลา : 16:51:04

02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 7:24 pm