ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ไฟเขียว รฟม.ขยายกรอบวงเงินค่าที่ดินรถไฟฟ้าสายเขียวเป็น 1.3 พันล.


นายภักดิหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.อนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขยายกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ จากกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้จำนวน675 ล้านบาท เป็น 1,305 ล้านบาท โดยให้รัฐบาลรับภาระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว โดยทั้งนี้จะให้สำนักงบประมาณ (สงป.)จัดสรรงบประมาณให้ตามที่กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม และคำประกันเงินกู้ดังกล่าว และให้ สงป. ตั้งงบประมาณเพื่อชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นสำหรับการกู้เงินดังกล่าวเป็นรายปี
         
นอกจากนี้ ครม.ยังได้รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3ซึ่งบรรจุการก่อหนี้ใหม่ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.)วงเงิน 20,000ล้านบาท ในแผนการก่อหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และยังได้อนุมัติให้กระทรวงการคลัง ค้ำประกันเงินกู้ที่องค์การสวนยางกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 พ.ค. 2555 เวลา : 15:00:37

04-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 4, 2020, 6:51 pm