ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.ไทยพาณิชย์ เตรียมจ่ายปันผลกองหุ้นซีเล็คท์ อิควิตี้ 30 สต./หน่วย


นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยที่ลงทุนในกองหุ้นจำนวน 2 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE) ในอัตราหน่วยละ 0.30 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชีปีแรก ครั้งที่ 2 คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 2.69% และเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกจำนวน 0.25 บาทต่อหน่วย   จะเท่ากับ 0.55 บาทต่อหน่วย  คิดผลเป็นผลตอบแทนประมาณ 5.15%

และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Banking Sector (SCBBanking) จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชีปีแรกในอัตรา  0.43 บาทต่อหน่วย คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 3.78%  โดยทั้งสองกองทุนดังกล่าวจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

นางโชติกา กล่าวว่า กองทุน SCBSE  มีนโยบายลงทุนด้วยวิธี Active Approach คือจะคัดเลือกลงทุนในรายหุ้นไม่เกิน 30 ตัว    ที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุดและสอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนในขณะนั้น  โดยจะใส่น้ำหนักการลงทุนมากน้อยตามความน่าสนใจลงทุนของหุ้นนั้นๆ    จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงในระดับสูงได้  ซึ่งในปีที่ผ่านมากองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตของกำไรในระดับสูงและหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น   ประกอบกับการทยอยขายทำกำไรเป็นระยะ ๆ เมื่อหุ้นที่ลงทุนไว้ขึ้นไปใกล้เคียงกับราคาเป้าหมาย     นอกจากนี้ยังมีการปรับสัดส่วนเงินสดมากน้อยให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดที่ขึ้นลงด้วย  

ส่วนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Banking Sector (SCBBanking) ซึ่งแบ่งเป็นกองทุนที่เน้นบริหารเชิงรับ (Passive Fund) มีนโยบายการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหุ้นไทยมากที่สุด โดยSCBBanking เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้น และต้องการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ รวมถึงต้องการบริหารพอร์ตการลงทุนเอง เนื่องจากมีการติดตามสภาวะตลาดและมีมุมมองเป็นของตนเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศการขยายเวลาในการทำรายการซื้อ-ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 Index ผ่านช่องทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (SCB Easy Fund) ภายใต้ SCB EasyNet www.scbeasy.com  โดยเวลาเริ่มให้บริการ-16.00 น. โดยจะมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

_____________________________________________________


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 พ.ค. 2555 เวลา : 14:30:12

19-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 19, 2020, 12:59 pm