ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เมย์แบงก์ กิมเอ็งเปิดตัว DW 13 รุ่นใหม่ 14 มิ.ย. 2555


เมย์แบงก์ กิมเอ็งเปิดตัวใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) รุ่นใหม่ 13 ตัว ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เพื่อตอบสนองความต้องการด้านลงทุนในสินค้าอนุพันธ์ โดยครอบคลุมหุ้นอ้างอิงที่ถูกคัดสรรมาจากกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่ สื่อสาร ธนาคาร อาหาร พลังงาน ขนส่ง และเกษตร โดย DW 13 รุ่นใหม่ มีดังนี้ TRUE42CA, TRUE42PA, BBL42CD, BBL42PA, KBAN42CD, KBAN42PA, KTB42CC, KTB42PA, CPF42CC, CPF42PA, ESSO42CC, THAI42CC, STA42CD
 

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะเสนอขาย DW 13 รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นชนิด Call Warrants (สิทธิในการซื้อ) 8 รุ่น และชนิด Put Warrants (สิทธิในการขาย) 5 รุ่น โดยจะเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 14 มิ.ย. 2555 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 8 รุ่น ได้แก่

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE42CA),
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL42CD),
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBAN42CD),
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB42CC),
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF42CC),
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO42CC),
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI42CC),
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA42CD)
ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 5 รุ่น ได้แก่
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE42PA),
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL42PA),
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBAN42PA),
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB42PA),
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF42PA)
 

นายมนตรีกล่าวต่อว่า เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออกเสนอขาย DW ใหม่ 13 รุ่นนี้ โดยเลือกหุ้นที่อยู่ในกระแสความนิยม DW ชุดใหม่นี้มีอายุคงเหลือ ประมาณ 6-8 เดือน โดย DW เป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการจับจังหวะการลงทุน การลงทุนใน DW ผู้ลงทุนควรต้องวิเคราะห์ทิศทางของหุ้นอ้างอิงให้ถูกต้อง หากประเมินว่าหุ้นอ้างอิงจะขึ้น จึงพิจารณาซื้อ Call Warrant ในทางกลับกัน หากประเมินว่าหุ้นอ้างอิงจะลง จึงพิจารณาซื้อ Put Warrant

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดตามบทวิจัยของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง Derivatives Warrant Strategy เพื่อพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมของ DW ได้ทุกวันทาง KELive Research ราคา DW อาจจะมีการปรับขึ้นลงแรงและเร็วกว่าหุ้น ดังนั้นนักลงทุนควรจะปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง และศึกษาข้อมูลและราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงตลอดเวลา

 

 


 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 มิ.ย. 2555 เวลา : 13:05:33

29-09-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2022, 9:41 pm