ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.ไทยพาณิชย์ ขายกองตราสารหนี้ระยะสั้น 3,6 เดือน ชูยิลด์สูงสุด 3.25%


นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขายกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการลงทุนระยะสั้นอายุ 3 เดือนและ 6 เดือน พร้อมกัน 3 กองทุน มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท คาดให้ผลตอบแทนระหว่าง 2.80-3.25% ต่อปี โดยจะเปิดขายไปถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของกองทุนที่ออกประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6M112 (SCB Government Bond 6M112 Open End Fund) อายุ 6 เดือน คาดผลตอบแทนประมาณ 2.80% ต่อปี มีนโยบายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยสัดส่วน 100% กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3M53(SCBFI3M53) อายุ 3 เดือน คาดผลตอบแทนประมาณ 3% ต่อปี มีนโยบายลงทุนในเงินฝากธนาคาร PT Bank CIMB Niaga Tbk อินโดนีเซีย 24.50% P-3 (Moody’s) เงินฝากธนาคาร Wing Lung ฮ่องกง 24.50% P-1 (Moody’s) ตราสารหนี้ธนาคาร Bank of East Asia 24.50% P-1 (Moody’s) ตั๋วแลกเงิน บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส 24.50% ส่วนที่เหลือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เรียบร้อยแล้ว

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6M70 (SCBFI6M70 ) อายุ 6 เดือน คาดผลตอบแทนประมาณ 3.25% มีนโยบายลงทุนใน เงินฝากธนาคาร PT Bank CIMB Niaga Tbk อินโดนีเซีย 25% P-3 (Moody’s) ตราสารหนี้ธนาคาร Bank of East Asia 25% P-1(Moody’s) ตราสารหนี้ธนาคาร VTB bank รัสเซีย 25% P-2 (Moody’s) ตั๋วแลกเงินธนาคารธนชาต 20% F1(thai) ส่วนที่เหลือลงทุนตั๋วแลกเงิน บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส พร้อมปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 มิ.ย. 2555 เวลา : 11:53:59

29-09-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2022, 9:46 pm