ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. เปิดเวที ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2012


บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สานต่อโครงการ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.” ประจำปี 2012 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ดี มีคุณธรรม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาด และการสื่อสารองค์กร บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคง คุ้มครองทุกครอบครัวไทย ได้สะท้อนออกมาในรูปแบบนโยบายนอกเหนือจากการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงและคุ้มครองครอบครัวไทยผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัทแล้ว เรายังตระหนักถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘ปันความรู้สู่เด็กไทย’เพื่อสร้างเกราะคุ้มครองและสร้างความมั่นคงแก่สังคมไทยด้วยการวางรากฐานความรู้แก่เยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติต่อไป

ล่าสุด บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2012 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ดี มีคุณธรรม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษารวมมูลค่า 256,000 บาท และกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ ทุนประกันภัยรวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท เป็นเวลา 1 ปี พร้อมนำทีมผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ระดับ เดินทางทัศนศึกษางานเอนิเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และรางวัล Popular Vote จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท

“สำหรับการประกวดในปีนี้ เราตั้งหัวข้อ ‘เยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ดี มีคุณธรรม’ เนื่องจากเราตระหนักว่าหลายปีที่ผ่านมาสังคม ผู้ใหญ่อย่างเราเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ให้เด็กโตขึ้นเป็นคนเก่ง โดยเรามองข้ามที่จะเน้นย้ำในเรื่องของคุณธรรมที่ควบคู่ไปกับความสามารถ เราจึงตั้งหัวข้อการประกวดนี้ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องของความมีคุณธรรม ตอกย้ำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการประพฤติดี สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมในการดำเนินชีวิต และนอกจากจะเป็นการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรมแล้ว ยังถือเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดที่จะทำความดี และสื่อสารออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์เอนิเมชั่นด้วย”
 “เราเริ่มโครงการไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ มาตั้งแต่ปี 2550 ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งกระตุ้นให้เยาวชนได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์หรือ           ภาพเอนิเมชั่น เพื่อวางรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ในอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นับว่าโครงการฯประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมาโดยตลอด มีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันแล้วกว่า 8,500 คน ที่สำคัญเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของเด็กไทยต่อเวทีแสดงความสามารถในด้านนี้ ควบคู่ไปกับศักยภาพ และฝีมือของเด็กไทยก็ได้รับการพัฒนาสูงขึ้น สำหรับปีนี้เราตั้งเป้าจำนวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไว้ที่ 500 ทีม หรือ 1,500 คน” นางสาวพัชรา กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีโครงการต่อยอดความสามารถของเด็กไทยไปสู่เวทีระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ได้เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเอนิเมชั่นไทย ด้วยการส่งเด็กสร้างผู้เคยผ่านเวทีประกวด “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.” ไปคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมจากเวทีประกวดเอนิเมชั่นระดับโลก ASIA DIGITAL ART AWARD 2011 ที่ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นครั้งแรกที่มีเด็กไทยไปสร้างชื่อเสียงจนได้รับรางวัลในเวทีระดับโลก ถือเป็นความสำเร็จอันเยี่ยมยอดเกินคาดของโครงการฯ

ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช กล่าวว่า มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราชได้ให้การสนับสนุนโครงการ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.” มาต่อเนื่อง เพราะเห็นถึงเพราะเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของโครงการฯ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อการประกวดในปีนี้ จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชนให้สะท้อนมุมมองต่างๆ ในการทำความดีไม่ว่าจะเป็นการการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตอาสา คิดดี ทำดี ก็ล้วนต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อน และจะได้รับรางวัลเป็นความอิ่มใจ สุขใจอันเกิดจากได้ทำกิจกรรมนั้นๆ และมีความคิดริเริ่มที่จะทำประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมต่อไป”

 ด้าน ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า "ในฐานะของผู้ร่วมจัดโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ก็ยังคงเน้นในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีสำหรับการสร้างผลงานเอนิเมชั่นของเยาวชนภายใต้โครงการThailand animation contest อย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นทุกปี โดยในปีนี้ในหัวข้อ
"เยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ดี มีคุณธรรม” เรามุ่งหวังผลงานมีคุณภาพมากขึ้นไม่เฉพาะแต่ในเรื่องของความสวยงามจากเครื่องมือและเทคนิคในการสร้างผลงานเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังถึงคุณภาพของผลงานในเรื่องของการเล่าเรื่อง (storytelling) ที่สร้างสรรค์ น่าสนใจ มีเหตุและผล รวมทั้งมีการลำดับเรื่องราวที่ดีน่าติดตามปีนี้เราจึงได้ปรับหลักสูตรของการอบรมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ให้เข้มข้นขึ้นทั้งในส่วนของการสร้างแนวคิด การเล่าเรื่อง และในส่วนของการใช้เครื่องมือในการสร้างผลงานซึ่งยังคงกำหนดเงื่อนไขให้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในการสร้างผลงานเช่นเดิมในปีนี้จึงมั่นใจได้ว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างงานด้านเอนิเมชั่นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเยาวชนที่เข้ารอบสุดท้ายของทุกปีจะได้รับโอกาสในการที่จะต่อยอดผลงาน ความรู้และทักษะด้านเอนิเมชั่นเพื่อส่งผลงานไปยังเวทีระดับนานาชาติต่อไปซึ่งปีที่ผ่านมาก็มีเยาวชนไทยได้รับรางวัลจากเวทีระดับเอเชีย ในงาน Asia Digital Art Award 2011 ซึ่งจัดโดยประเทศญี่ปุ่นเหล่านี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมเอนิเมชั่นของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักภายใต้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative economy"

ด้าน ดร. ดัชกรณ์  ตันเจริญรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า “ “ในปีที่ผ่านมา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Thailand Animation Contest ในกิจกรรมอบรมโอเพ่นซอร์สเทนนิ่ง และเข้าค่ายแข่ง Reality 34 ชั่วโมงรอบสุดท้าย ในด้านสถานที่ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมสันทนาการ ในปีนี้ทางสถาบันฯ ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักเต็มตัวเป็นปีแรก ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของประเทศให้มีทักษะความสามารถด้านแอนิเมชั่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในปีนี้ทางสถาบันได้ร่วมสนับสนุนด้านสถานที่การจัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ในการจัดอบรม Open Source Training ระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2555 ตลอดจนมอบของรางวัลให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมมูลค่ากว่า 7 แสนบาท นอกจากนี้ทางบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกสำหรับเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรม ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในการสะท้อนมุมมองตามหัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ดี มีคุณธรรม" ผ่านผลงานแอนิเมชั่นกันครับ”

การประกวดการสร้างภาพเคลื่อนไหวของโครงการ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2012 โดยอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.” ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ดี มีคุณธรรม” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง โดยผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที และสร้างด้วยโปรแกรม Open Source เท่านั้น หมดเขตรับสมัครในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555  ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.aacp.co.th/thailandanimation สสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการตลาด-กิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ชั้น 6 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-305-7768 หรือ 02–305-7407

 
 


LastUpdate 15/06/2555 13:08:37 โดย : Admin

29-09-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2022, 8:40 pm