ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
HK อีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกง พร้อมซื้อขายในตลท.19 มิ.ย. นี้


กองทุนเปิดเคแทม ฮ่องกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (KTAM Hong Kong ETF Tracker) หรือ “HK” (เอช-เค) จัดตั้งโดย บลจ. กรุงไทย เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงกองทุนแรกของไทย  พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 19 มิ.ย. นี้

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ  กองทุนเปิดเคแทม ฮ่องกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ หรืออีทีเอฟ เอชเค ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Tracker Fund of Hong Kong โดยอ้างอิงกับดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกง เข้าซื้อขายในหมวดธุรกิจหน่วยลงทุนของอีทีเอฟ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “HK” (เอช – เค)

“ปัจจุบันตลาดหุ้นฮ่องกง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย และอันดับ 7 ของโลก และเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการลงทุนในประเทศจีน จึงน่าจะเป็นโอกาสของผู้ลงทุนไทยที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปยังต่างประเทศ โดย อีทีเอฟ HK (เอช – เค) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะทำให้การลงทุนที่ฮ่องกง มีความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสามารถซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ได้ทันที อีกทั้งกองทุนนี้ยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีอีกด้วย” นายจรัมพรกล่าว

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  หลังจากที่บริษัทเปิดกองทุนเปิดเคแทม ฮ่องกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์  (KTAM Hong Kong ETF Tracker) กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับ “ดัชนีฮั่งเส็ง” ของฮ่องกงกองทุนแรกของประเทศไทย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้รหัส “HK” และเปิดเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) ไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2555 โดยเสนอขายหน่วยละ 4 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบันในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ผ่านมา สามารถปิดยอดซื้อได้ถึง 177  ล้านบาท  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้

กองทุนเปิดเคแทม ฮ่องกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ บริหารจัดการโดย บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนและผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ร่วมค้าหน่วยรายอื่น ได้แก่ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด โดยมี บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของ บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) www.ktam.co.th และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th  และ www.settrade.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  S-E-T Call Center 0 2229 2222
 


LastUpdate 15/06/2555 18:20:29 โดย : Admin

29-09-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2022, 10:16 pm