ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สรรพากรผลักดันมาตรการป้องกันบริษัทข้ามชาติเลี่ยงภาษี


นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า กรมสรรพากรมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศโดยการสร้างเครือข่ายอนุสัญญาภาษีซ้อน ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือออกมาตรการทางภาษีต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรก็ตระหนักดีว่าจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยในการจัดเก็บภาษีด้วย

 “เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC ในปี 2558 การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทข้ามชาติจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และกลุ่มบริษัทข้ามชาติเหล่านี้มักจะวางแผนภาษีเพื่อลดภาระภาษีของกลุ่มให้ต่ำที่สุด กรมสรรพากรจึงได้เตรียมการเสนอปรับโครงสร้างภาษีระหว่างประเทศทั้งระบบ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังให้แก่ประเทศไทย  และป้องกันไม่ให้มีการเลี่ยงภาษีที่เกินสมควร เช่น มาตรการกำหนดราคาโอน  (Transfer Pricing) มาตรการป้องกันการตั้งทุนต่ำ (Thin Capitalization)  มาตรการป้องกันการกักเก็บกำไรไว้ในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (Controlled Foreign Company) หรือมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีเป็นการทั่วไป (General Anti–Avoidance Rule) ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนระหว่างประเทศจนเกินไป”นายสาธิตกล่าว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 มิ.ย. 2555 เวลา : 18:29:56

29-09-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2022, 10:32 pm