ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ศูนย์วิจัยกสิกรฯมองรัฐขยายเวลาคุ้มครองเงินฝากสร้างความเชื่อมั่นระบบการเงิน


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองแนวคิดของทางการไทยที่จะขยายเวลาการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากจาก 50 ล้านบาท/ผู้ฝาก/สถาบันการเงิน ออกไป จากที่เดิมกำหนดไว้ว่าวันที่ 11 สิงหาคม 2555 นี้  ว่า การดำเนินการตามแนวคิดข้างต้น เกิดจากความตั้งใจที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการเงินไทยในภาพรวมภายใต้สถานการณ์ภายนอกประเทศที่มีความเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะจากวิกฤตหนี้ยุโรป

นอกจากนี้ ก็อาจส่งผลดีทางอ้อมในการช่วยลดแรงกดดันต่อสภาวะการแข่งขันในการระดมเงินออมระหว่างสถาบันการเงิน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่ามีความเข้มข้นมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ประเด็นถัดจากนี้ นอกจากกระบวนการทางกฎหมายแล้ว คงจะยังต้องติดตามว่า เมื่อความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกบรรเทาเบาบางลงในอนาคต ทางการจะมีแนวทางการปรับวงเงินฝากคุ้มครองนี้อย่างไร เพราะอาจมีคำถามมากขึ้นถึงหลักการของการปรับลดวงเงินฝากคุ้มครองที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้ฝากมีวินัยการเงินมากขึ้น และลดภาระทางการคลังของรัฐในระยะยาว

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 มิ.ย. 2555 เวลา : 12:25:29

29-09-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2022, 9:13 pm