ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธสน. พร้อมช่วยเหลือผู้ส่งออกไทยที่ได้รับผลกระทบปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป


ธสน. พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป โดยผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ยรับซื้อลดเอกสารการส่งออกให้แก่ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากผู้ซื้อในยุโรปชำระเงินค่าสินค้าล่าช้า พร้อมให้บริการประกันการส่งออกและบริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อในต่างประเทศ เพื่อความมั่นใจในการค้าขายและกำหนดเทอมการชำระเงินกับคู่ค้าในยุโรป
 
นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ธสน. พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการกรณีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ได้แก่ 1) พิจารณาผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัด กรณีผู้ส่งออกชำระหนี้ไม่ทันตามกำหนดอันเนื่องมาจากผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าล่าช้า 2) ผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยรับซื้อลดเอกสารการส่งออก เนื่องจากผู้ซื้อชำระหนี้ล่าช้า 3) บริการประกันการส่งออก เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า และ 4) บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อในต่างประเทศ เพื่อจะได้ทราบสถานะความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อในต่างประเทศ ตลอดจนสามารถเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสมให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศได้
 
กรรมการผู้จัดการ ธสน. เปิดเผยต่อไปว่า ขณะเดียวกัน ผู้ส่งออกไทยควรเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ได้แก่ 1) ปัญหาขายสินค้าได้ลำบาก ป้องกันได้โดยการปรับรูปแบบสินค้าให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เช่น ผลิตสินค้าตรงตามมาตรฐานเพื่อเป็นเกราะป้องกันการปฏิเสธรับมอบสินค้าหรือชำระเงิน ปรับรูปแบบการผลิตสินค้าให้มีขนาดเล็กเพื่อลดราคาขายหรือตรึงราคา ใช้ Creativity สร้างจุดขายหรือเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า และแสวงหาตลาดใหม่ๆ รองรับ 2) ความเสี่ยงจากไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า ป้องกันได้โดยการทำประกันการส่งออกทุกครั้งที่ส่งออก และเลือกรูปแบบหรือเงื่อนไขการชำระเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ 3) เงินบาทผันผวน ป้องกันได้โดยบริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และทำ Matching สกุลเงินของรายได้และค่าใช้จ่าย 4) วัตถุดิบหรือสินค้าโภคภัณฑ์มีราคาผันผวน ป้องกันได้โดยการบริหารจัดการต้นทุนและสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ หาแหล่งป้อนวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยง ทำ Contract Farming กับแหล่งวัตถุดิบ และทำ Sourcing วัตถุดิบจากประเทศที่ค่าเงินอ่อนกว่า
 
 
ทั้งนี้ ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปมีต้นตอมาจากกลุ่มประเทศ PIIGS ได้แก่ โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และสเปน ซึ่งอาจยังไม่ใช่คู่ค้าหลักของไทยในภูมิภาคนี้ โดยไทยส่งออกไปกลุ่ม PIIGS เพียง 1.6% ของมูลค่าส่งออกรวมของไทย แต่เนื่องจากลักษณะทางเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปมีความเชื่อมโยงกันสูง ส่งผลให้ปัญหาอาจลุกลาม และทำให้การส่งออกของไทยต้องเผชิญกับภาวะยากลำบากมากยิ่งขึ้น


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 มิ.ย. 2555 เวลา : 20:10:54

29-09-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2022, 9:16 pm