ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3 เดือน ผลตอบแทน2.8%


บลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/3 (TGOV3M3) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 3เดือน ผลตอบแทนประมาณ 2.80% ต่อปี รับคำสั่งซื้อ – ขาย ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน 2555 

นายสุรธีร์ กิตติวรวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ จะทำการเสนอขาย กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/3 (TGOV3M3) รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน สามารถลงทุนได้ต่อเนื่องประมาณ 3 เดือนต่อรอบ ผลตอบแทนประมาณ 2.80% ต่อปี ลงทุนในพันธบัตรภาครัฐประมาณ 99.90% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประมาณ 0.10% ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 2.9983% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน 0.1983% ต่อปี รับคำสั่งซื้อ – ขาย วันที่ 22 - 29 มิถุนายน 2555 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทร 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 1770 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 มิ.ย. 2555 เวลา : 13:12:58

01-10-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2022, 5:30 am