ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
แบงก์กรุงไทยจับมือประกันสังคม ปล่อยสินเชื่อส่งเสริมจ้างงาน2พันล้าน


นางศรีประภา พริ้งพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม สนับสนุนโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท  เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม มีศักยภาพในการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน โดยสามารถกู้เงินไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและเสริมสภาพคล่อง  ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี กรณีมีหลักทรัพย์ประกัน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี กรณีมีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี  ซึ่งต้องไม่นำเงินกู้ไปชำระหนี้เดิมของธนาคารและสถาบันการเงินอื่นสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อ ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน และคงสภาพการจ้างงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน

โดยสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน ให้กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท  สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน  ให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท  ส่วนสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป ให้กู้รายละไม่เกิน 4 ล้านบาท ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ  จนวันที่ 31 ธันวาคม 2555  บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 มิ.ย. 2555 เวลา : 13:25:08

02-10-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2023, 9:48 pm