ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เครดิตบูโรรับเชิญ ธปท. และ บสย. ร่วมเสวนา SMEs กับการเงินที่ต้องปรับตัว


นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่าเครดิตบูโรเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC รวมทั้งการให้ความรู้ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เครดิตบูโรจึงตอบรับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมงานเสวนาหัวข้อเรื่อง “เคล็ดการเงินและความสำเร็จที่ SMEs ควรสนใจ” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเอง และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายสุรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา เครดิตบูโร ได้รับเชิญร่วมเสวนาให้ความรู้แก่สถาบันการเงิน และสาธารณชนทั่วไป รวมถึงการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับ การเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลและหลักเกณฑ์สำคัญที่ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อให้ขยายไปในทุกภาคส่วน และมีแผนงานที่จะดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นต่อๆ ไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ เครดิตบูโรได้มีการประสานความร่วมมือกับ ธปท. และ บสย. ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดตรัง นครสวรรค์ อยุธยา ปทุมธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงราย ซึ่งเนื้อหาการเสวนาประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ของ ธปท. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) บสย. และเครดิตบูโรในการช่วยเหลือ SME ทางด้านการเงิน คำแนะนำ SMEs ในการขอสินเชื่อ การเสริมสร้างความมั่นใจให้ SMEs สามารถได้รับสินเชื่อและรู้สึกว่า “เรื่องการขอสินเชื่อ ไม่ยากอย่างที่คิด” และคำแนะนำ SMEs เพื่อปรับตัวและเตรียมความพร้อมด้านการเงินและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาในการเสวนา สิ่งที่ผู้เข้าร่วมเสวนาสนใจสอบถามเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ทำไมต้องมีเครดิตบูโร ติดแบล็กลิสต์แล้วจะทำอย่างไร เมื่อชำระสินเชื่อแล้ว ทำไมยังขอสินเชื่อไม่ได้ ระยะเวลาการเก็บประวัติในเครดิตบูโรนานเท่าใด ทำไมต้องเก็บประวัติหลายปี โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ทั้งในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th และเว็บไซต์ของเครดิตบูโร www.ncb.co.th

โดยภายในงานเครดิตบูโรได้ให้บริการตรวจเครดิตบูโรพร้อมชี้แจงข้อสงสัยแก่ผู้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วย อันเป็นการรณรงค์ให้เจ้าของข้อมูลได้ตรวจสอบประวัติเครดิตของตนเองก่อนว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย หรือไม่ เพื่อความมั่นใจในการยื่นขอสินเชื่อต่อไป

สำหรับผู้สนใจรายละเอียดต่างๆ ของเครดิตบูโร หรือสนใจให้วิทยากรร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครดิตบูโรในหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2634 1250 หรือ อีเมล ilovebureau@ncb.co.th เว็บไซต์ www.ncb.co.th


LastUpdate 25/06/2555 14:32:57 โดย : Admin

01-10-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2022, 6:13 am