ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เชิญชวนคนไทยติดตามชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ


มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ  เชิญชวนคนไทยติดตามชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ชุด “พระเมตตาดั่งสายธาร”  เริ่มออกอากาศ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สันติสุข กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ   ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมหน่วยงานต่างๆที่ได้ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯได้ทรงงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของปวงชนชาวไทยมากว่า ๖๐ ปี 

ศ.ดร.ธวัชชัย กล่าวว่า ส่วนหนึ่งของกิจกรรม คณะกรรมการจัดงาน ได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด    “พระเมตตาดั่งสายธาร” ซึ่งเป็นสารคดีที่มีความพิเศษและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้มีการรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีมากมายกว่า ๗๐๐ โครงการ ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน  สัตว์ พืช สายพันธุ์ และระบบนิเวศน์ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า  “ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ”   นอกจากนี้ ภาพที่ประชาชนจะได้รับชม ยังเป็นภาพที่หาได้ยาก และมั่นใจได้ว่าจะสร้างความประทับใจแก่ผู้รับชมเป็นอย่างมาก  โดยสารคดีชุดดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ ตอน  ความยาวตอนละ ๒ นาที โดยจะเริ่มเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไปต่อเนื่องเป็นเวลา ๘๐ วัน

 
สำหรับทางของสารคดี ทั้ง ๘๐ ตอน จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจต่างๆ  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถ่ายทอดผ่านฝีมือผู้กำกับสารคดีถึง ๖ คน  โดยแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญ ๕ ส่วน ประกอบด้วย
 

ส่วนที่ ๑ นับเนื่องจากเสด็จนิวัตพระนคร รวมจำนวน  ๑๕ ตอน เป็นเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัย และสัญญาที่ทรงให้ไว้กับประชาชน
 
ส่วนที่ ๒ ให้เมืองไทยยิ่งใหญ่ในสายตาโลก รวมจำนวน ๗ ตอน เป็นเรื่องราวกุศโลบายของสมเด็จพระนางเจ้าฯในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศต่างๆ
 
 ส่วนที่ ๓ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลายหลายทางชีวภาพ  รวมจำนวน ๓๑ ตอน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชดำริของ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในด้านการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ นับตั้งแต่ "ป่าต้นน้ำ สู่ท้องทะเล"

ส่วนที่ ๔ ศิลปะและหัตถกรรม  รวม ๒๑ ตอน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการศิลปาชีพที่ทรงช่วยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  พร้อมไปกับการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้ควรอยู่สืบไป
 
และส่วนที่ ๖ พระนามกระเดื่องขจรไกล รวม ๖ ตอน เป็นเรื่องราวที่มาของรางวัลต่างๆที่ทรงได้รับการถวาย สดุดีเทิดพระเกียรติ จากองค์กลสากลต่าง ๆ

 
สำหรับช่องทางการเผยแพร่นั้น  ทางมูลนิธิสวนสมเด็จฯ ได้รับการสนับสนุนเวลาในการเผยแพร่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์หลายช่อง โดยสามารถรับชมได้ทาง
 
-    สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ออกอากาศ จันทร์ – ศุกร์ หลังเคารพธงชาติ เวลา ๑๘.๐๐ น.
 
-    สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ออกอากาศทุกวัน หลังข่าวพระราชสำนัก
 
-    สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ออกอากาศทุกวัน ก่อนเคารพธงชาติ ๑๘.๐๐ น.
 
-    สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ออกอากาศทุกวัน ก่อนข่าวพระราชสำนัก
 
-    สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทุกวัน
 
-    True Visions ออกอากาศทุกวัน
 
-    Voice TV ออกอากาศหลังรายการ Voice News ๑๒.๐๐ น.
 
-    Spring News ออกอากาศทุกวัน
 
-    Bluesky Channel ออกอากาศทุกวัน หลังข่าวพระราชสำนัก
 
-    ASTV ออกอากาศวันละ ๒ ครั้ง หลังเคารพธงชาติ ๐๘.๐๐ น. และ หลังข่าวพระราชสำนัก
 
-    TNews ออกอากาศวันละ ๒ ครั้ง เวลา ๑๖.๐๐ น. และหลังเคารพธงชาติ ๑๘.๐๐ น.
 
-    RSU Wisdom TV ออกอากาศทุกวัน

 
“สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีแนวพระราชดำริสำคัญคือ "ให้ผืนป่า สรรพสัตว์ และคน สามารถอยู่อย่างเกื้อกูลกันได้อย่างยั่งยืน" ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อธรรมชาติแก่ชาวบ้าน ซึ่งทุกๆหน่วยงานที่ได้มีโอกาสดำเนินโครงการสนองพระราชดำริ ต่างล้วนประจักษ์ว่า พระองค์ทรงใส่พระทัยกับเรื่องที่เกี่ยวกับป่า น้ำ และสัตว์ต่างๆ เสมอ  และทรงมีความเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์ และพันธุ์ไม้ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยทรงให้แนวพระราชดำริที่หลากหลายเกี่ยวกับการรักษาพันธุ์ไม้และสัตว์ต่างๆ  ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลและห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนเสมอ” ศ.ดร.ธวัชชัยกล่าวในที่สุด


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 มิ.ย. 2555 เวลา : 13:39:56

25-09-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 25, 2023, 10:11 am