ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท. ตั้ง กีรติ โกสีย์เจริญ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ


 

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เลื่อนตำแหน่ง นายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดระบบสารสนเทศ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ดูแลงานของฝ่ายระบบซื้อขายสำหรับบริษัทสมาชิก ฝ่ายขายธุรกิจข้อมูล และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระบบสารสนเทศ

 

บริการสำคัญในกลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ ได้แก่ การให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ระบบ Internet tradingและระบบ Back office สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ การพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนงานเผยแพร่และจำหน่ายข้อมูลสารสนเทศแก่บริษัทสมาชิก ผู้ขายข้อมูล รวมถึงบริการข้อมูลแก่ผู้ลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์มือถือต่างๆ เช่น มือถือ และTablet อย่างต่อเนื่อง กลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศยังพัฒนาบริการDirect Market Access และ Co-location สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริการของกลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ ล้วนแล้วแต่เป็นบริการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเพิ่มช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย กระจายข้อมูลให้ทั่วถึง และเพิ่มสภาพคล่อง ซึ่งบริการดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกแก่บริษัทสมาชิก นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคเศรษฐกิจและตลาดทุน โดยกลุ่มงานดังกล่าวจะมุ่งพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระดับสากล

 

นายกีรติ โกสีย์เจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จากMassachusetts Institute of Technology(MIT)ได้ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2545 และได้ดูแลงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหลายด้าน ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยดูแลงานด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ของ บ. เซ็ทเทรด ดอท คอม(www.settrade.com)ตั้งแต่ยุคก่อตั้ง ซึ่งเป็นผู้ช่วยผลักดันการซื้อขายทางระบบอินเทอร์เน็ต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน งานธุรกิจข้อมูล รวมทั้ง งานด้านต่างประเทศ กับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค การเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารในครั้งนี้ มีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ก.ค. 2555 เวลา : 13:10:04

29-09-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2022, 9:17 pm