ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปตท.ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดเหมืองถ่านหิน Sakari ในอินโดฯ จากที่ถือ 45.3%


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า บริษัท PTT Mining Limited (PTTML) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTI) (บริษัทย่อยที่ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท.ได้ประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกแล้วและ/หรือที่จะออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น (Options) ทั้งหมดของบริษัท Sakari Resources Limited ("SAR" เดิมชื่อ Straits Asia Resources Limited) โดยไม่รวมหุ้นที่ถืออยู่หรือตกลงที่จะเข้าซื้อแล้ว
        
 ปัจจุบัน บริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd (PTTAPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTML ถือหุ้นสามัญของ SAR จำนวน 514,679,220 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.3 ของหุ้นทั้งหมด โดย PTTAPM ได้ให้คำรับรองที่เพิกถอนไม่ได้ ว่าจะไม่เข้าขายหุ้น SAR ที่ถือครองอยู่ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PTTML
        
 การเสนอซื้อดังกล่าวเป็นการเสนอซื้อด้วยเงินสด โดยมีราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ SAR ที่ 1.90 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น คำเสนอซื้อนี้มีเงื่อนไขว่า PTTML ต้องได้รับการตอบรับขายหุ้นในจำนวนที่มีผลให้ PTTML และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Concert Parties) มีหุ้นที่ถือครองอยู่และจะได้มาเพิ่มนั้น คิดรวมเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 50 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของ SAR ตามสิทธิของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและชำระแล้ว ณ วันที่ระยะเวลาเสนอซื้อสิ้นสุด PTTML คาดว่าจะดำเนินการเสนอซื้อหุ้นเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2555
         
การทำคำเสนอซื้อดังกล่าวเป็นไปเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SAR ให้แก่ ปตท. เพื่อรองรับการขยายกิจการในธุรกิจถ่านหิน  ทั้ง นี้ หาก SAR มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยต่ำกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดของ SAR ตามเกณฑ์ที่จะดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามกฎตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์แล้ว นั้นPTTML ขอสงวนสิทธิ์ที่จะประเมินสถานการณ์โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดที่เหมาะสมในการพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหุ้นSAR ออกจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ต่อไป

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ส.ค. 2555 เวลา : 11:45:59

05-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 5, 2020, 10:47 pm