ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา เรื่อง การแข่งขันธุรกิจในยุค AEC


บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการเงิน การธนาคารของประเทศไทย  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังเข้ามามีบทบาทและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิภาค

ในโอกาสนี้ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จัดสัมมนา เรื่อง ‘การแข่งขันธุรกิจในยุค AEC’ ขึ้น ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 30 ห้องบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายและอภิปรายประกอบด้วย Mr.Yeh Cheng Chin กรรมการผู้จัดการ Yeh Group คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด คุณสมชัย หยกอุบล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด และ คุณอริยะ ทวนทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด โดย คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดสัมมนาและดำเนินการอภิปราย พร้อมการบรรยาย โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ


LastUpdate 29/08/2555 15:24:47 โดย : Admin

11-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 11, 2020, 2:46 am