ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.กรุงศรี โชว์ผลงานจ่ายเงินปันผล 5 กองทุน มูลค่ารวมกว่า 205 ล้านบาท


 บลจ.กรุงศรี จ่ายเงินปันผล 5 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนตราสารทุน 3 กองทุน  กองทุนตราสารหนี้ 1 กองทุน และกองทุน LTF 1 กองทุน  มูลค่าเงินปันผลรวมกว่า 205 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด(บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 5 กองทุน  ประกอบด้วย กลุ่มกองทุนตราสารทุน จำนวน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 55 (3 เดือน) ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย  โดยกองทุน KFSDIV มีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล  ที่ผ่านมากองทุนจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 15 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวม 7.50 บาท”  
 

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่         1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย.  55 (12เดือน) ในอัตรา 1.00 บาทต่อหน่วย กองทุน KFSEQ-D มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ กองทุน KFSEQ-D ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว 17 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวม 26.86 บาท  และกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)  จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55 (12เดือน) ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย  กองทุน KFFIN-D มีนโยบายลงทุนเน้นหนักในกลุ่มบริษัทประเภทสถาบันการเงินที่มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มเติบโตสูง  กองทุน KFFIN-D จ่ายเงินปันผลไปแล้ว 9 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวม 9.74 บาท” 

ในส่วนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ที่มีการจ่ายปันผลจำนวน 1กองทุน คือ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล70/30 (KFLTFD70) จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย.  55 (12เดือน) ในอัตรา 1.00 บาทต่อหน่วย  กองทุน KFLTFD70 มีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี  โดยกองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนประมาณ 70% และตราสารหนี้ประมาณ 30%  มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว  3 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวม 2.60 บาท  นอกจากนี้ กลุ่มกองทุนตราสารหนี้ยังมีการจ่ายปันผลอีก 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารปันผล (KFSINC) จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1 ม.ค. 55 - 30 มิ.ย.  55 (6เดือน) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย กองทุน KFSINC มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี  มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 25 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวม 6.45 บาท” 
 
นายฉัตรพี กล่าวเสริมว่า “การที่กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอตลอดมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการบริหารกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการบริหารกองทุนตราสารหนี้และกองทุนตราสารทุนของบริษัทจะใช้หลักการที่แตกต่างกันออกไป  โดยในส่วนของตราสารหนี้จะใช้สไตล์การบริหารแบบ Top Down คือ มองภาพรวมเศรษฐกิจเป็นหลัก  แต่ถ้าเป็นการบริหารกองตราสารทุนจะเน้นคัดเลือกบริษัทที่จะลงทุนแบบ Bottom Up มีการบริหารแบบแอคทีฟเชิงวิเคราะห์เจาะลึกในด้านมูลค่าแท้จริงของหลักทรัพย์และการให้น้ำหนักการลงทุนอย่างเหมาะสม  โดยจะมีการปรับพอร์ตตามความเหมาะสมทุกเดือนและทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ บลจ.กรุงศรี จะมุ่งมั่นรักษามาตรฐานในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ”

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ส.ค. 2555 เวลา : 16:27:49

10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 2:52 am