ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธ.ก.ส. ผุดเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 8รับสูงสุด 4% ต่อปี ไม่เสียภาษี


ธ.ก.ส.  เปิดโครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 8 ตั้งเป้ารับฝาก 55,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 - 4.00 ต่อปี รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุก 4 เดือน และให้ดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

นายอรุณ  เลิศวิไลย์  ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝากเงิน “โครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 8”  เพื่อทดแทนเงินฝากโครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 6 และ 7 รวมถึงโครงการเงินฝากอุ่นใจ ที่ครบกำหนดไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีทางเลือกในการออมเงินและได้รับดอกเบี้ยที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

สำหรับเงื่อนไขการฝากเงินกับ “เงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 8” ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท โดยไม่จำกัดเพดานเงินฝาก   ส่วนลูกค้าโครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 6,7 และเงินฝากอุ่นใจที่ประสงค์จะฝากเงินต่อในโครงการดังกล่าว สามารถแจ้งกับ ธ.ก.ส.ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเล่มใหม่ เพราะระบบจะโอนบัญชีให้โดยอัตโนมัติ และสามารถฝากเงินเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า  50,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 16 เดือน โดยให้ผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันไดทุก  4 เดือน  เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2555 ร้อยละ 3.15 บาทต่อปี ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 ร้อยละ 3.20 บาทต่อปี ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2556 ร้อยละ 3.25 บาทต่อปี และช่วงที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 4.00 บาทต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับร้อยละ 3.40 บาทต่อปี ทั้งนี้ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงินฝาก

ในส่วนของการจ่ายดอกเบี้ย ธ.ก.ส. จะคิดทบต้นเป็นรายเดือนและสามารถถอนดอกเบี้ยได้ เมื่อครบกำหนดโครงการจะจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร โดยเริ่มเปิดรับฝากแล้วตั้งแต่วันนี้– 30 กันยายน 2555 เป้าหมาย 55,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากผู้ฝากถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาหรือก่อนวันที่  29 พฤศจิกายน 2556  ธ.ก.ส. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน แต่ไม่น้อยกว่าครั้งละ 500 บาท ยกเว้น การถอนเงินฝากกรณีผู้ฝากเสียชีวิต

นายอรุณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธ.ก.ส. ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากทีมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยข้อมูลเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 6 มียอดเงิน 1,368 ล้านบาท เงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 7 มียอดเงิน 3,810 ล้านบาท และเงินฝากอุ่นใจมียอดเงิน  43,593 ล้านบาท สำหรับยอดเงินฝากโดยรวมของ ธ.ก.ส. ณ ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 888,127 ล้านบาท จำแนกเป็นเงินฝากออมทรัพย์ 482,977 ล้านบาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เช่น เงินฝากเกษียณมั่งคั่ง เงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 180,533 ล้านบาท เงินฝากประจำ 97,562 ล้านบาท เงินฝากกระแสรายวัน 2,506 ล้านบาท และสลากออมทรัพย์ เช่น ทวีสิน บัตรเพิ่มทรัพย์ 124,549 ล้านบาท 
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ก.ย. 2555 เวลา : 13:44:06

06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 3:16 am