ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.แต่งตั้ง วิบูลย์ สงวนพงศ์ นั่งปลัดมหาดไทย- ตั้ง ไชยยันต์ ขึ้นปลัดไอซีที-พล.ต.อ.พงศพัศ นั่ง ป.ป.ส.


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 เป็นต้นไป

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายประภาส บุญยินดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายประภาส บุญยินดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอธิบดีกรมโยธาฯ 

นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นอธิบดีกรมการปกครอง

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายฐานิส ศรียะพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)

พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็น รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ(ไอซีที)  เป็นปลัดกระทรวงไอซีที


 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ก.ย. 2555 เวลา : 14:07:24

04-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 4, 2020, 6:34 pm