ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ไฟเขียว ปรับเพิ่มค่าครองชีพบุคลากรท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล ปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามสภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยเป็นการเพิ่มเงินให้กับข้าราชการ อปท.ในระดับปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน และค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน โดยให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่ายแต่ละแห่ง หาก อปท.มีรายได้เพียงพอ ให้จ่ายได้ทันที และหากรายได้ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการกระจายรายได้พิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ก.ย. 2555 เวลา : 17:07:48

28-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 28, 2023, 11:16 am