ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยาง จดทะเบียนแล้ว


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งจดทะเบียนแล้วแต่งตั้งธนาคาร ไทยพาณิชย์ให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า2,100 บาท เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป โดยมี นายชัยวัฒน์ ฉันติกุล ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และนายไตรรงค์ บุตรากาศ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย GTS ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมลงนามณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ม.ค. 2556 เวลา : 12:50:25

27-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555