ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปภ. จัดเสวนารับมือวิกฤตภัยผลกระทบจากปรากฏการณ์พายุสุริยะ


พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ(National Aeronautics and Space Administration – NASA)คาดการณ์ว่า


ปรากฏการณ์พายุสุริยะ จะพุ่งเข้าสู่โลกประมาณวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนำร่องดาวเทียม อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ ยังระบุด้วยว่า รังสีคอสมิก ซึ่งจะส่งผลให้สภาพภูมิอากาศของโลกแปรปรวน เกิดภัยพิบัติที่มีรูปแบบซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและจัดการภัยพิบัติจากผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเตรียมจัดการเสวนา เรื่อง แนวโน้มปัญหาภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติจากปรากฏการณ์พายุสุริยะในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  โดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  อาทิ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยจะมีการระดมความคิดเห็นในการประเมินคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัยและผลกระทบจากปรากฏการณ์พายุสุริยะ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อม การรับมือและจัดการภัยพิบัติที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์พายุสุริยะ
          
ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)เปิดเผยว่า ปภ.จะได้นำข้อเสนอแนะจากการเสวนาฯเป็นข้อมูลกำหนดกรอบแนวทางเตรียมพร้อมและจัดการภัยพิบัติให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือและลดผลกระทบจากปรากฏการณ์พายุสุริยะในเชิงรุกไว้ล่วงหน้า

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.พ. 2556 เวลา : 11:32:46

30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 1:45 am