ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ไฟเขียวลดหย่อนค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเพื่อการเกษตร


 ที่ประชุม ครม. วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2556) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ 0.01

ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ระบุไว้ในร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.พ. 2556 เวลา : 18:52:02

15-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 15, 2020, 11:24 pm