ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสทช.กำหนดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย3Gที่ 45สต./นาที ใช้1ปี


นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)แถลงผลการประชุม กสทช.วันนี้ว่า ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบร่างคำสั่ง กสทช. ที่ .../2556 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz  ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2555  แต่ยังไม่สามารถแสดงวิธีการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้   

          
สำนักงาน กสทช. จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อของบริการโทรศัพท์ในยุค 3G และบริษัทที่ปรึกษาได้มีการคำนวณอัตราค่าตอบแทนชั่วคราวที่เหมาะสมสำหรับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทคเนทเวอร์ค จำกัด และ  บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำกัด โดยได้นำข้อมูลจากแผนธุรกิจที่ผู้รับใบอนุญาตทั้ง 3 ราย ได้ส่งมา แล้วนำมาคำนวณด้วยวิธีการคำนวณโดยเห็นว่าในขณะนี้เป็นเวลาในช่วงของการลงทุนที่ต้องใช้ต้นทุนในการลงทุนสูง จึงเห็นควรใช้อัตรา Call Termination ที่อัตรานาทีละ 0.45 บาท ตามมติ กทค. ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 29 ม.ค. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นการชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ก.พ. 2556 เวลา : 16:47:03

22-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 22, 2020, 2:20 pm