ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
การประปาฯ แจ้งปิดจราจร 1 ช่องทาง คลองสองต้นนุ่นถนนการเคหะร่มเกล้าคืนนี้


การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศแจ้งจะดำเนินการซ่อมท่อประปาขนาด 800 มม. บริเวณคลองสองต้นนุ่น ถนนการเคหะร่มเกล้า และได้ดำเนินการซ่อมผิวจราจรชั่วคราวไว้ แต่ปัจจุบันเกิดการทรุดตัวของผิวจราจร กปน. จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการซ่อมคืนผิวจราจรถาวรโดยด่วน  ในคืนวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. เป็นผลให้ต้องปิดการจราจร 1 ช่องจราจรในบริเวณดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดหลีกเลี่ยงการใช้ช่องทางในวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ก.พ. 2556 เวลา : 10:58:38

18-06-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555