ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไทยคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ ตามพันธกรณีที่มีต่อยูเอ็น


นายชลิตรัตน์ จันทรุเษกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวานนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2556) ว่า คณะรัฐมนตรี มีมติมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

เพื่อตอบโต้การยิงขีปนาวุธพิสัยไกล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ของเกาหลีเหนือ รวมทั้งรายชื่อบุคคลที่ถูกห้ามการเดินทางและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม รายชื่อคณะบุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์สินและถูกห้ามการเดินทางเพิ่มเติมจำนวน 4 คน และเพิ่มรายชื่อคณะบุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์สินจำนวน 6 คณะ โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย ปฏิบัติตามมติดังกล่าวและปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามรายชื่อล่าสุด 
 
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งว่าประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่ตามกฎบัตรแห่งสหประชาชาติอยู่แล้ว และไม่อยู่ในข่ายมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติและเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ก.พ. 2556 เวลา : 08:27:11

18-10-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 18, 2021, 9:16 pm