ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
"พยุงศักดิ์" ชี้เอกชนจับตาความโปร่งใสโครงการ 2 ล้านล้านของรัฐใกล้ชิดนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวก่อนเข้าประชุมสามัญประจำปี 2556  ถือว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติของสภาอุตสาหกรรมฯ และตามระเบียบของสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่ได้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมตามปกติ และไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น

ส่วนการประชุมของสมาชิกอีกกลุ่ม ที่อ้างว่าเป็นเลขาธิการ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ที่กำลังเปิดประชุมอยู่ในเวลาเดียวกัน ถือว่าไม่ถูกต้อง และหากมีมติอะไรออกมาก็ถือว่าไม่มีผลตามกฎหมาย
 
สำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ของรัฐบาลนั้น ภาคเอกชนจะจับตาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสของโครงการ จะต้องไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญของประเทศ และควรกู้เงินในประเทศเพราะถือว่ายังมีสภาพคล่องที่ดี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการค้าชายแดนมีมูลค่าประมาณ 9 แสนล้านบาท แต่หากมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี จะทำให้มูลค่าการค้าก็จะทะลุถึง 1 ล้านล้านบาท
 
สำหรับการดำเนินงานของ ส.อ.ท. ในปี 2555 ที่ผ่านมา ส.อ.ท.ได้ดำเนินการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ ทั้งด้านการเสนอแก้ไข และปรับปรุงกฏหมายท่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ โดยเสนอแก้ไขปรับปรุงกฏหมายจำนวนกว่า 30 ฉบับ ต่อ กรอ.และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีกฏหมายสำคัญเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (เออีซี) ส่วนในด้านแรงงาน ส.อ.ท.ได้ทบทวนอัตราการจ่ายเงินสมทบของแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม เป็นต้น  
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 มี.ค. 2556 เวลา : 12:09:23

20-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 20, 2020, 11:41 am