ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
CSRI จัดกิจกรรม DJSI Coaching Workshop เตรียมความพร้อมบจ.


 

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิดกิจกรรม DJSI Coaching Workshop ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บจ.ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกระบวนการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการประเมินบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าไปคำนวณอยู่ในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) จากวิทยากร บมจ.ปูนซิเมนต์ไทยและ บมจ.ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม DJSI ในปัจจุบัน โดยวิทยากรได้เล่าถึงกระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการตอบแบบสอบถาม พร้อมแนะแนวทางการจัดเตรียมและอ้างอิงข้อมูลประกอบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 เม.ย. 2556 เวลา : 10:27:50

08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 7:08 pm