ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กระทรวงทรัพยากรฯ ตั้ง 4 รองอธิบดีใหม่ "กรมอุทยานฯ-กรมป่าไม้-กรมบาดาล-กรมส่งเสริม"


นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 ในตำแหน่งรองอธิบดี 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผอ.สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2.นายเสริมยศ เสริมมั่น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  เป็นรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ 3.นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ และ 4.นายสากล ฐินะกุล ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ

นอกจากนี้ ได้โยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ในตำแหน่ง ผอ.สำนักฯ  ประกอบด้วย นางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผอ.สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ สลับกับนายณรงค์ มหรรณพ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่มาเป็นผอ.สำนักวิจัยฯ  แทน นายธัญญา เนติธรรมกุ ล ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสจ.) อุทัยธานี สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็น ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.สกลนคร เป็น ผอ. สำนักป้องกันฯ กรมป่าไม้

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 พ.ค. 2556 เวลา : 13:29:00

04-10-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 4, 2023, 7:28 am